logoOLD

W okresie istnienia Zakładu opublikowano ponad 300 oryginalnych artykułów naukowych, w większości w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Pracownicy Zakładu czynnie uczestniczą w konferencjach międzynarodowych i krajowych. Są twórcami około 30 uzyskanych patentów.

Przykładowe publikacje z ostatnich lat:

 • M. Greluk, M. Rotko, S. Turczyniak-Surdacka, Comparison of catalytic performance and coking resistant behaviors of cobalt- and nickel based catalyst with different Co/Ce and Ni/Ce molar ratio under SRE conditions, Appl. Catal. A: Gen., 590 (2020) 117334.
 • W. Gac, W. Zawadzki, W. Zawadzki, M. Rotko, M. Rotko, G. Kolb, Effects of support composition on the performance of nickel catalysts in CO2 methanation reaction, Catal. Today, DOI: 10.1016/j.cattod.2019.07.026.
 • C. Papadopoulos, K. Kappis, J. Papavasiliou, J. Vakros, M. Kuśmierz, W. Gac, Y. Georgiou, Y. Deligiannakis, G. Avgouropoulos, Copper-promoted ceria catalysts for CO oxidation reaction, Catal. Today, DOI: 10.1016/j.cattod.2019.06.078.
 • B. Klik, D. Kulikowska, Z.M. Gusiatin, S. Pasieczna-Patkowska, Washing agents from sewage sludge: efficiency of Cd removal from highly contaminated soils and effect on soil organics balance, J. Soils Sediments, (2019); DOI: 10.1007/s11368-019-02367-7

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2019

 • W. Gac, W. Zawadzki, M. Rotko, G. Słowik, M. Greluk, CO2 Methanation in the presence of Ce-promoted alumina supported nickel catalysts: H2S deactivation studies, Top. Catal., 62 (2019) 524-534.
 • W. Gac, W. Zawadzki, M. Greluk, G. Słowik, A. Machocki, J. Papavasiliou, G. Avgouropoulos, Investigation of inhibiting role of hydrogen in the steam reforming of methanol, ChemCatChem, 11 (2019) 3264-3278.
 • S. Neuberg, H. Pennemann, V. Shanmugam, R. Thiermann, R. Zapf, W. Gac, M. Greluk, W. Zawadzki, G. Kolb, CO2 methanation in microstructured reactors – catalyst development and process design, Chem. Eng. Tech., 42 (2019) 2076-2084.
 • M. Greluk, M. Rotko, G. Słowik, S. Turczyniak-Surdacka, Hydrogen production by steam reforming of ethanol over Co/CeO2 catalysts: Effect of cobalt content, J. Enery. Inst., 92 (2019) 222-238.
 • M. Rotko, W. Zawadzki, Oxide cobalt-manganese catalysts for the process of complete methane oxidation (Tlenkowe katalizatory kobaltowo-manganowe do procesu całkowitego utleniania metanu), Przem. Chem., 98 (2019) 1765-1767.
 • M. Pawlaczyk, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, G. Schroeder, Photoacoustic infrared spectroscopic studies of silica surface functionalized by dendrimers, Vibr. Spectrosc., 103 (2019) 102943.
 • A. Miśkiewicz, G. Zakrzewska-Kołtuniewicz, S. Pasieczna-Patkowska, Photoacoustic spectroscopy as a potential method for studying fouling of flat-sheet ultrafiltration membranes, J. Membrane Sci., 583(2019) 59-69.
 • M. Gil, S. Pasieczna-Patkowska, P. Nowicki, S. Pasieczna-Patkowska, Application of microwave heating in the preparation of functionalized activated carbons, Adsorption, 25 (2019) 327-336.
 • K. Kucio, B. Charmas, S. Pasieczna-Patkowska, Structural, thermal and photocatalytic properties of composite materials SiO2/TiO2/C, Adsorption, 25 (2019) 501-511.
 • J. Kozak, K. Tyszczuk-Rotko, M. Rotko, Voltammetric screen-printed carbon sensor modified with multiwalled carbon nanotubes and bismuth film for trace analysis of thallium(I), Physicochem Probl. Mi., 55 (2019) 1422-1428.
 • M. Rotko, W. Zawadzki, V. Redko, Steady state isotopic transient kinetic analysis of the combustion of CH4 over Co-Mn-O catalysts, Catal. Commun., 125 (2019) 32-36.
 • P. Pączkowski, M. Grochowicz, A. Chabros, B. Gawdzik, J. Ryczkowski, Infrared photoacoustic spectroscopy as an alternative tool for the analysis of surface-modified glycidyl-based polymeric microspheres, Polymer Testing, 76 (2019) 173–180.
 • P. Kowalik, P. Wiercioch, R. Bicki, W. Próchniak, K. Antoniak-Jurak, K. Michalska, G. Słowik, Flash-calcined CuZnAl-LDH as high-activity LT-WGS catalyst, Europ. J. Inorg. Chem., 13 (2019) 1792-1798.
 • K. Pacultová , T. Bílková, A. Klegova, K. Karásková, D. Fridrichová, K. Jirátová, T. Kiška, J. Balabánová, M. Koštejn, A. Kotarba, W. Kaspera, P. Stelmachowski, G. Slowik, L. Obalová, CoMn-Al mixed oxides for direct NO decomposition promoted by K: effect of preparation parameters, Catalysts 9(7) (2019) 593.

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2018

 • S. Pasieczna-Patkowska, J. Madej, Comparison of photoacoustic, diffuse reflectance, attenuated total reflectance and transmission infrared spectroscopy for the study of biochars, Pol. J. Chem. Technol., 20 (2018) 75-83.
 • W. Gac, M. Greluk, G. Słowik, Y. Millot, L. Valentin, S. Dzwigaj, Effects of dealumination on the performance of Ni-containing BEA catalysts in bioethanol steam reforming, Appl. Catal. B: Environ., 237 (2018) 94–109.
 • G. Słowik, M. Greluk, M. Rotko, A. Machocki, Evolution of the structure of unpromoted and potassium-promoted ceria-supported nickel catalysts in the steam reforming of ethanol, Appl. Catal. B: Environ., 221 (2018) 490-509.
 • M. Zienkiewicz-Machnik, I. Goszewska, A. Śrębowata, A. Kubas, D. Giziński, G. Słowik, K. Matus, D. Lisovytskiy, M. Pisarek, J. Sá, Tuning nano-nickel selectivity with tin in flow hydrogenation of 6-methyl-5-hepten-2-one by surface organometallic chemistry modification, Catal. Today, 308 (2018) 38-44.
 • G. Słowik, M. Greluk, M. Rotko, A. Machocki, Evolution of the structure of unpromoted and potassium-promoted ceria-supported nickel catalysts in the steam reforming of ethanol, Appl. Catal. B: Environ., 221 (2018) 490–509.
 • G. Słowik, M. Greluk, M. Rotko, A. Machocki, Evolution of the structure of unpromoted and potassium-promoted ceria-supported nickel catalysts in the steam reforming of ethanol, Applied Catalysis B: Environmental, 221 (2018) 490–509.
 • W. Gac, M. Greluk, G. Słowik, Y. Millot, L. Valentin, S. Dzwigaj, Effects of dealumination on the performance of Ni-containing BEA catalysts in bioethanol steam reforming, Applied Catalysis B: Environmental, 237 (2018) 94-109.
 • L. Chmielarz, A. Kowalczyk, M. Skoczek, M. Rutkowska, B. Gil, P. Natkańskia, M. Radko, M. Motak, R. Dębek, J. Ryczkowski, Porous clay heterostructures intercalated with multicomponent pillars as catalysts for dehydration of alcohols, Applied Clay Science, 160 (2018) 116-125.
 • W. Gac, M. Greluk, G. Słowik, S. Turczyniak-Surdacka, Structural and surface changes of cobalt modified manganese oxide during activation and ethanol steam reforming reaction, Applied Surface Science, 440 (2018) 1047–1062.
 • K. Michalska, P. Kowalik, W. Próchniak, T. Borowiecki, The effect of La2O3 addition on the properties and activity of Ni/Al2O3 catalyst for methanation at very low COx/H2 ratio, Catalysis Letters, 148 (2018) 972–978.
 • J. Papavasiliou, A. Paxinou, G. Słowik, S. Neophytides, G. Avgouropoulos, Steam reforming of methanol over nanostructured Pt/TiO2 and Pt/CeO2 catalysts for fuel cell applications, Catalysts, 8(2) (2018) 544.
 • R. Ryczkowski, M. Jędrzejczyk, B. Michalkiewicz, G. Słowik, W. Kwapiński, A. M. Ruppert, J. Grams, Impact of the modification method of Ni/ZrO2 catalyst by alkali and alkaline earth metals on its activity in thermo-chemical conversion of cellulose, International Journal of Hydrogen Energy, 43 (2018) 22303-22314.
 • J. Dobosz, M. Cichy, M. Zawadzki, T. Borowiecki, Glycerol steam reforming over calcium hydroxyapatite supported cobalt and cobalt-cerium catalysts, Journal of Energy Chemistry, 27 (2018), 404-412.
 • W. Gac, W. Zawadzki, G. Słowik, A. Sienkiewicz, A. Kierys, Nickel catalysts supported on silica microspheres for CO2 methanation, Microporous and Mesoporous Materials, 272 (2018) 79-91.
 • E. Łastawiecka, A. Flis, M. Stankevič, M. Greluk, G. Słowik, W. Gac, P-prylation of secondary phosphine oxides catalyzed by nickel supported nanoparticles, Organic Chemistry Frontiers, 5 (2018) 2079-2085.
 • T. Borowiecki, M. Cichy, P. Kowalik, Reforming biomasy w fazie wodnej, Przemysł Chemiczny, 97(4) (2018) 522-538.
 • Montusiewicz, M. Bis, S. Pasieczna-Patkowska, D. Majerek, Mature landfill leachate utilization using a cost-effective hybrid metod, Waste Management, 76 (2018) 652–662.
 • M. Rotko, A. Machocki, SSITKA study of complete methane oxidation on palladium and Platinum catalysts, Hiden Analytical, Customer Research Review, 1120/16 (2018)
 • M. Greluk, S. Pasieczna-Patkowska, M. Rotko, G. Słowik, S. Turczyniak-Surdacka, Metody spektroskopowe w badaniach katalizatorów reformingu parowego etanolu, in: Nauka i przemysł –metody spektroskopowe w praktyce. Nowe wyzwania i możliwości (Z. Hubicki, Ed.), UMCS Lublin 2018, pp. 143-146.
 • J. Ryczkowski, Dwutlenek węgla – surowiec czy odpad? in: Nowe trendy w fizykochemicznych badaniach granic faz (M. Drach, Ed.), Bema Graphics S.C. (ISBN: 978-83-60988-25-1), Lublin, 2018, str. 181-196.
 • P. Kowalik, K. Michalska; W. Próchniak; T. Borowiecki, Carbon oxides methanation at very low COx/H2 ratio over Ni-Ce-Al catalysts - Characterization and Empirical Kinetics, Catalysis Letters, 149 (2019) 338-346.
 • M. Greluk, M. Rotko, G. Słowik, S. Turczyniak-Surdacka, Hydrogen production by steam reforming of ethanol over Co/CeO2 catalysts: Effect of cobalt content, Journal of the Energy Institute, in press doi.org/10.1016/j.joei.2018.01.013.

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2017

 • P. Angelopoulou, F. Paloukis, G. Słowik, G. Wojcik, G. Avgouropoulos, Combustion- synthesized LixMn2O4-based spinel nanorods as cathode materials for lithium-ion batteries, Chemical Engineering Journal, 311 (2017) 191-202.
 • S. Turczyniak, M. Greluk, G. Słowik, W. Gac, A. Machocki, S. Zafeiratos, The surface state and the catalytic performance of Co/CeO2 catalysts in the steam reforming of ethanol, Chem Cat. Chem., 9(5) (2017) 782-797.
 • Montusiewicz, S. Pasieczna-Patkowska, M. Lebiocka, A. Szaja, M. Szymańska-Chargot, Hydrodynamic cavitation of brewery spent grain diluted by wastewater, Chemical Engineering Journal 313 (2017) 946-956.
 • V.M. Gun’ko, A.K. Matkovsky, B. Charmas, J. Skubiszewska-Zięba, S. Pasieczna-Patkowska, Carbon–silica gel adsorbents: Effects of matrix structure and carbon content on adsorption of polar and nonpolar adsorbates, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 128(3) (2017) 1683-1697.
 • E. Kowalewski, I.I. Kamińska, G. Słowik, D. Lisovytskiy, A. Śrębowata, Effect of metal precursor and pretreatment conditions on catalytic activity of Ni/C in aqueous phase hydrodechlorination of 1,1,2-trichloroethene, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 121(1) (2017) 3-16.
 • M. Rotko, A. Machocki, G. Słowik, Analysis of palladium–platinum catalysts activity in the process of methane Oxidation by the SSITKA method, Catal. Lett., 147 (2017) 1783-1791.
 • L. Kubonová, P. Peikertová, K. Mamulová Kutláková, K. Jirátová, G. Słowik, L. Obalová, P. Cool, Catalytic activity of cobalt grafted on ordered mesoporous silica materials in N2O decomposition and CO oxidation, Molecular Catalysis, 437 (2017) 57–72
 • K. Kocí, P. Praus, M. Edelmannová, N. Ambrožová, I. Troppová, D. Fridrichová, G. Slowik, J. Ryczkowski, Photocatalytic reduction of CO2 over CdS, ZnS and core/shell CdS/ZnS nanoparticles deposited on montmorillonite, J. Nanosci. Nanotechnol., 17 (2017) 4041–4047.
 • W. Gac, T. Borowiecki, P. Kowalik, Nickel Nanocatalysts for Methane Steam Reforming, in: Nanotechnology in Catalysis: Applications in the Chemical Industry, Energy Development, and Environment Protection (M. Van de Voorde and B. Sels, Eds.), Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany, ch17, pp. 401-420, 2017.
 • M. Cichy, J. Dobosz, T. Borowiecki, M. Zawadzki, Glycerol steam reforming over calcium deficient hydroxyapatite supported nickel catalysts, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 122(1) (2017) 69-83.
 • K. Zatloukalová, L. Obalová, K. Kočí, L. Čapek, Z. Matěj, H. Šnajdhaufová, J. Ryczkowski, G. Słowik, Photocatalytic degradation of endocrine disruptor compounds in water over immobilized TiO2 photocatalysts, Iran. J. Chem. Chem. Eng., 36(2) (2017) 29-38.
 • W. Próchniak, P. Kowalik, T. Borowiecki, Parowy reforming metanolu jako alternatywne źródło wodoru dla małych zakładów chemicznych, Przem. Chem., 96 (2017) 231-234.
 • K. Tyszczuk-Rotko, K. Domańska, B. Czech, M. Rotko, Development simple and sensitive voltammetric procedure for ultra-trace determination of U(VI), Talanta, 165 (2017) 474-481.
 • P. Praus, L. Svoboda, J. Čížek, G. Słowik, Photocorrosion of ZnO nanoparticles. J. Nanosci. Nanotech., 17 (2017) 4805-4811.
 • G. Słowik, M. Bojanowska, J. Czerwiński, Procesy biometylacji w środowisku, ISBN 978-83-63761-88-2 (monografia).
 • P. Wolski, J. Narkiewicz-Michalek, M. Pańczyk, G. Pastorin, T. Pańczyk, Molecular dynamics modeling of the encapsulation and de-encapsulation of the carmustine anticancer drug in the inner volume of a carbon nanotube, J. Phys. Chem. C, 121 (2017) 18922-18934.
 • M. Pańczyk, A. Denis, K. Stołecki, T. Borowiecki, Steam reforming of methane over Ni-MgO-Al2O3 catalysts. Activity and resistance to coking, Annales UMCS, sec. AA, 72(2) (2017) 1-24.

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2016

 • K. Michalska, P. Kowalik, M. Konkol, W. Próchniak, K. Stołecki, G. Słowik, T. Borowiecki, The effect of copper on benzene hydrogenation to cyclohexane over Ni/Al2O3 catalyst, Appl. Catal. A: Gen., 523 (2016) 54–60.
 • W. Gac, G. Słowik, W. Zawadzki, Structural and surface changes of copper modified manganese oxides, Appl. Surf. Sci., 370 (2016) 536-544.
 • M. Greluk, M. Rotko, A. Machocki, Conversion of ethanol over Co/CeO2 and KCo/CeO2 catalysts for hydrogen production, Catal. Lett., 146 (2016) 163-173.
 • K. Antoniak-Jurak, P. Kowalik, M. Konkol, W. Próchniak, R. Bicki, W. Raróg-Pilecka, P. Kuśtrowski, J. Ryczkowski, Sulfur tolerant Co–Mo–K catalysts supported on carbon materials for sour gas shift process — Effect of support modification, Fuel Process. Technol., 144 (2016) 305–313.
 • A. Machocki, T. Ioannides, E. Papadopoulou, B. Banach, Hydrogen-rich gas generation from alcohols over cobalt-based catalysts for fuel cells feeding, Fuel Process. Technol., 148 (2016) 341-349.
 • S. Turczyniak, D. Teschner, A. Machocki, S. Zafeiratos, Effect of the surface state on the catalytic performance of a Co/CeO2 ethanol steam-reforming catalyst, J. Catal., 340 (2016) 321-330.
 • G. Avgouropoulos, S. Schlicker, K.-P. Schelhaas, J. Papavasiliou, K. Papadimitriou, E. Theodorakopoulou, N. Gourdoupi, A. Machocki, T. Ioannides, J. Kallitsis, G. Kolb, S. Neophytides, Performance evaluation of a proof-of-concept 70 W internal reforming methanol fuel cell system, J. Power Sources, 307 (2016) 875-882.
 • G. Słowik, M. Greluk, A. Machocki, Microscopic characterization of changes in the structure of KCo/CeO2 catalyst used in the steam reforming of ethanol, Mater. Chem. Phys., 173 (2016) 219-237.
 • D. Macina, Z. Piwowarska, K. Taracha, K. Góra-Marek, J. Ryczkowski, L. Chmielarz, Mesoporous silica materials modified with alumina polycations as catalysts for the synthesis of dimethyl ether from methanol, Mater. Res. Bull., 74 (2016) 425-435.
 • W. Gac, W. Zawadzki, G. Słowik, J. Pawlonka, A. Machocki, A. Lipke, M. Majdan, The effects of cetyltrimethylammonium bromide surfactant on alumina modified zinc oxides, Mater. Res. Bull., 78 (2016) 36-45.
 • L. Bandura, R. Panek, M. Rotko, W. Franus, Synthetic zeolites from fly ash for an effective trapping of BTX in gas stream, Micropor. Mesopor. Mater., 223 (2016) 1-9.
 • S. Turczyniak, W. Luo, V. Papaefthimiou, N.S. Ramgir, M. Haevecker, A. Machocki, S. Zafeiratos, A comparative ambient pressure X-ray photoelectron and absorption spectroscopy study of various cobalt-based catalysts in reactive atmospheres, Topics Catal., 59 (2016) 532-542.
 • M. Cichy, T. Borowiecki, Reforming parowy glicerolu na katalizatorach Ni-Re/-Al2O3, Chemik, 70 (2016) 261–269.
 • K. Kocí, P. Praus, M. Edelmannová, N. Ambrožová, I. Troppová, D. Fridrichová, G. Słowik, J. Ryczkowski, Photocatalytic reduction of CO2 over CdS, ZnS and core/shell CdS/ZnS nanoparticles deposited on montmorillonite, J. Nanosci. Nanotechnol., 16 (2016) 1-7.
 • M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, A. Machocki, Steam reforming and oxidative steam reforming of ethanol over PtKCo/CeO2 catalyst, Fuel, 183 (2016) 518-530.
 • W. Gac, W. Zawadzki, G. Słowik, M. Greluk, J. Pawlonka, A. Machocki, Chromium modified zinc oxides, J. Thermal Anal. Calorim., 125 (2016) 1205-1215.
 • J. Pawlonka, W. Gac, M. Greluk, G. Słowik, Application of microemulsion method for development of methanol steam reforming Pd/ZnO catalysts, J. Therm. Anal. Calorim., 125(3) (2016) 1265-1272.
 • A. Śrębowata, R. Baran, G. Słowik, D. Lisovytskiy, S. Dzwigaj, Influence of the postsynthesis preparation procedure on catalytic behavior of Ag-loaded BEA zeolites in the hydrodechlorination of 1,2-dichloroethane into value added products, Appl. Catal. B: Environ., 199 (2016) 514-522.
 • M. Bonarowska, Z. Kaszkur, G. Słowik, J. Ryczkowski, Z. Karpiński, Tetrachloromethane as an effective agent for transforming nanoparticles of palladium and gold in supported catalysts, ChemCatChem, 8 (2016) 2625-2629.
 • T. Olejnik, S. Pasieczna-Patkowska, A. Lesiuk, J. Ryczkowski, Phenol and methylene blue photodegradation over Ti/SBA-15 materials under uv light, Pol. J. Chem. Technol., 18 (2016) 30-38.
 • J. Kurczewska, J. Ryczkowski, S. Pasieczna-Patkowska, G. Schroeder, Photoacoustic infrared spectroscopic studies of silica gels with organically functionalized surface, Spectrosc. Lett., 49 (2016) 529-534.
 • G. Słowik, A. Gawryszuk-Rżysko, M. Greluk, A. Machocki, Estimation of average crystallites size of active phase in ceria-supported cobalt-based catalysts by hydrogen chemisorption vs TEM and XRD methods, Catal. Lett., 146 (2016) 2173-2184.
 • C. Paun, G. Słowik, E. Lewin, J. Sa, RSC Adv., 90 (2016) 87564-87568.
 • P. Borowski, W. Gac, P. Pulay, K. Woliński, The vibrational spectrum of 1,4-dioxane in aqueous solution-theory and experiment, New J. Chem., 40 (2016) 7663-7670.
 • P. Praus, L. Svoboda, J. Cížek, G. Słowik, Precipitation of zinc oxide nanoparticles under UV-irradiation, J. Nanosci. Nanotechnol., 17 (2016) 1–7.
 • K. Tyszczuk-Rotko, K. Domańska, I. Sadok, B. Czech, M. Rotko, Uran(VI) – występowanie, właściwości i zastosowanie oraz woltamperometryczna procedura oznaczania, Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Lublin 2016, 460-463.

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2015

 • B. Czech, W. Buda, S. Pasieczna-Patkowska, P. Oleszczuk, MWCNT–TiO2–SiO2 nanocomposites possessing the photocatalytic activity in UVA and UVC, Appl. Catal. B: Environ., 162 (2015) 564–572.
 • M. Bis, A. Montusiewicz, J. Ozonek, S. Pasieczna-Patkowska, Application of hydrodynamic cavitation to improve the biodegradability of mature landfill leachate, Ultrasonics Sonochem., 26 (2015) 378-387.
 • B. Banach, A. Machocki, Effect of potassium promoter on a long-term performance of Co-ZnO-Al2O3 catalyst in the low-temperature steam reforming of ethanol. Co-precipitation vs citrate method of catalyst synthesis, Appl. Catal. A: Gen., 505 (2015) 173-182.
 • K. Antoniak-Jurak, P. Kowalik, W. Próchniak, W. Raróg-Pilecka, P. Kuśtrowski, J. Ryczkowski, Sour gas shift process over sulfided Co–Mo–K catalysts supported on carbon material — Support characterization and catalytic activity of catalysts, Fuel Proces. Technol., 138 (2015) 305-313.
 • Zielińska, P. Oleszczuk, B. Charmas, J. Skubiszewska-Zięba, S. Pasieczna-Patkowska, Effect of sewage sludges properties on the biochar characteristic, J. Anal. Appl. Pyrolysis, 112 (2015) 201-213.
 • M. Greluk, P. Rybak, G. Słowik, M. Rotko, A. Machocki, Comparative study on steam and oxidative steam reforming of ethanol over 2KCo/ZrO2 catalyst, Catal. Today, 242A (2015) 50-59.
 • Klyushina, K. Pacultová, St. Krejcová, G. Słowik, K. Jirátová, F. Kovanda, J. Ryczkowski, L. Obalová, Advantages of stainless steel sieves as support for catalytic N2O decomposition over K-doped Co3O4, Catal. Today, 257 (2015) 2-10.
 • Śrębowata, I. Zielińska, R. Baran, G. Słowik, S. Dzwigaj, Ag–Ni bimetallic SiBEA zeolite as an efficient catalyst of hydrodechlorination of 1,2-dichloroethane towards ethylene, Catal. Commun., 69 (2015) 154-160.
 • P. Kowalik, M. Konkol, K. Antoniak-Jurak, W. Próchniak, P. Wiercioch, M. Rawski, T. Borowiecki, High surface ZnO from raw material – structure and morphology transformation, Mater. Res. Bull., 65 (2015) 149-156.
 • K. Michalak-Zwierz, K. Gdula, K. Tyszczuk-Rotko, W. Zawadzki, A. Dąbrowski, M. Barczak, Thiol-functionalized mesoporous carbons as sorbents of heavy metal ions, Adsorpt. Sci. Technol., 33 (2015) 663-668.
 • E. Franczyk, A. Gołębiowski, T. Borowiecki, P. Kowalik, W. Wróbel, Influence of steam reforming catalyst geometry on the performance of a tubular reformer - simulation calculations, Chem. Process Engn., 36 (2015) 239-250.
 • Z. Surowiec, M. Wiertel, W. Gac, M. Budzyński, Influence of annealing temperature on structural and magnetic properties of MnFe2O4 nanoparticles, Nukleonika, 60 (2015) 137-141.
 • M. Wiertel, Z. Surowiec, M. Budzyński, W. Gac, Study on the effect of atmospheric gases adsorbed in MnFe2O4/MCM-41 nanocomposite on ortho-positronium annihilation, Nukleonika, 60 (2015) 783-787.
 • T. Borowiecki, A. Gołębiowski, P. Kowalik, J. Ryczkowski, Niekonwencjonalne procesy pozyskiwania gazu syntezowego i wodoru, Przem. Chem., 94 (2015) 1306-1315.
 • O. Tursunov, J. Dobrowolski, K. Klima, B. Kordon, J. Ryczkowski, G. Tylko, G. Czerski, The influence of laser biotechnology on energetic value and chemical parameters of rose multiflora biomass and role of catalysts for bio-energy production from biomass: case study in Krakow-Poland, World J. Environ. Engn., 3 (2015) 58-66.
 • J. Ryczkowski, Kataliza i technologia chemiczna jako elementy postępu cywilizacyjnego, w: Z chemia ku przyszłości (pod red. R.M. Janiuk), Wydawnictwo UMCS (ISBN: 978-83-7784-693-3), Lublin 2015, str. 19-36.
 • J. Ryczkowski, Energia i środowisko – nowoczesne technologie w przemyśle, w: Praktyka ochrony środowiska (pod red. A. Lesiuk), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (ISBN: 978-83-7784-725-1), Lublin, 2015, str. 95-138.
 • Grzesiak, S. Pasieczna-Patkowska, A. Olszewska, Substancje szkodliwe w produktach kosmetycznych, w: Aspekty zdrowotne związane ze stylem życia (red. M. Makara-Studzińska), Uniwersytet Medyczny (ISBN 978-83-62648-77-1), Lublin 2015, str. 389-400.

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2014

 • W. Luo, W.-H. Doh, Y. Law, F. Aweke, L. Salamacha, K. Skrzypiec, A. Ksiazek-Sobieszek, A. Sobieszek, F. Le Normand, A. Machocki, S. Zafeiratos, Single layer graphene as an effective mediator of the metal- support interaction, J. Phys. Chem. Lett., 5 (2014) 1837-1844.
 • M. Rotko, A. Machocki, G. Słowik, The mechanism of the CH4/O2 reaction on the Pd-Pt/γ-Al2O3 catalyst: A SSITKA study, Appl. Catal. B: Environ., 160-161 (2014) 298-306.
 • M. Greluk, P. Rybak, G. Słowik, M. Rotko, A. Machocki, Comparative study on steam and oxidative steam reforming of ethanol over 2KCo/ZrO2 catalyst, Catal. Today, 242A (2015) 50-59.
 • T. Borowiecki, A. Denis, M. Rawski, K. Stołecki, A. Gołębiowski, J. Dmytrzyk, A. Kotarba, Studies of potassium-promoted nickel catalysts for methane steam reforming, Appl. Surf. Sci., 300 (2014) 191-200.
 • P.Oleszczuk, I. Jośko, B. Futa, S. Pasieczna-Patkowska, E. Pałys, P. Kraska, Effect of pesticides on microorganisms, enzymatic activity and plant in biochar- amended soil, Geoderma, 214-215 (2014) 10-18.
 • M. Barczak, M. Oszust, K. Michalak, K. Gdula, S. Pasieczna-Patkowska, E. Zięba, A. Dąbrowski, Functionalized SBA-15 organosilicas as sorbents of mercury(II), cadmium(II) and copper(II), Glass Phys. Chem., 40 (2014) 41–48.
 • K. Tyszczuk-Rotko, M. Rotko, Voltammetric determination of platinum at a lead film electrode in environmental water samples, Environment. Monitoring Assess., 186 (2014) 7801-7806.
 • M. Rotko, A. Machocki, Problem analizy materiałów katalitycznych dla procesu utleniania sadzy ze spalin silników Diesla, Przem. Chem., 93 (2014) 1846-1849.
 • S. Turczyniak, A. Machocki, Katalizatory do otrzymywania wodoru w reformingu parowym bio-etanolu, Przem. Chem., 93 (2014) 1850-1854.
 • Z. Surowiec, M. Wiertel, W. Gac, M. Budzynski, Positron annihilation studies of mesoporous iron-molybdenum modified MCM-41 silica, Acta Phys. Polonica A, 125 (2014) 789-792.
 • M. Wiertel, Z. Surowiec, W. Gac, M. Budzynski, Positron annihilation in MnFe2O4/MCM-41 nanocomposite, Acta Phys. Polonica A, 125 (2014) 793-797.
 • Z. Surowiec, M. Wiertel, W. Gac, M. Budzynski, The influence of reduction process on the iron molybdenum nanoparticles in modified MCM-41 silica, Acta Phys. Polonica A, 125 (2104) 846-849.
 • M. Kuśmierz, S. Pasieczna-Patkowska, FT-IR/PAS study of surface EDTA-ZnO interactions, Annales UMCS, Sectio AA Chemia, LXVIII (2013) 25-31 (ukazało się 20.10.2014).
 • S. Pasieczna-Patkowska, T. Olejnik, Analysis of cosmetic products using different IR spectroscopy techniques, Annales UMCS, Sectio AA Chemia, LXVIII (2013) 95-106 (ukazało się 20.10.2014).
 • J. Pawlonka, G. Słowik, W. Gac, T. Borowiecki, An application of microemulsion method for synthesis of copper-zinc materials, Annales UMCS, Sectio AA Chemia, LXVIII (2013) 107-120 (ukazało się 20.10.2014).

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2013

 • M. Greluk, Z. Hubicki, Effect of basicity of anion exchangers and number and positions of sulfonic groups of acid dyes on dyes adsorption on macroporous anion exchangers with styrenic polimer matrix, Chem. Eng. J., 215-216 (2013) 731-739.
 • M. Zienkiewicz-Strzałka, S. Pasieczna-Patkowska, M. Kozak, S. Pikus, Silver nanoparticles incorporated onto ordered mesoporous silica from Tollen’s reagent, Appl. Surf. Sci., 266 (2013) 337–343.
 • M. Greluk, Z. Hubicki, Evaluation of polystyrene anion exchange resin for removal of reactive dyes from aqueous solutions, Chem. Eng. Res. Des., 91 (2013) 1343-1351.
 • B. Czech, S. Pasieczna-Patkowska, G. Wójcik, The application of biodegradable chelates in the preparation of Ni-TiO2/Al2O3 photocatalysts by the double impregnation method, J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 260 (2013) 14-23.
 • M. Greluk, Zastosowanie jonitów, membran jonowymiennych, sorbentów polimerowych oraz biopolimerów w procesie usuwania barwników kwasowych i reaktywnych z roztworów wodnych, Przem. Chem., 92 (2013) 469-478.
 • A. Machocki, E. Mendyk, Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Przem. Chem., 95 (2013) 589-594.
 • M. Greluk, Sorpcja barwników kwasowych i reaktywnych z roztworów wodnych na minerałach, Przem. Chem., 92 (2013) 646-654.
 • T. Borowiecki, M. Dmoch, E. Franczyk, A. Gołębiowski, P. Kowalik, J. Ryczkowski, Skroplony gaz ziemny (LNG) – właściwości i zastosowania, Przem. Chem., 92 (2013) 2331-2338.
 • Z. Surowiec, M. Wiertel, M. Budzyński, W. Gac, Synthesis and characterization of iron-cobalt nanoparticles embedded in mesoporous silica MCM-41, Nukleonika, 58 (2013) 87−92.
 • Z. Surowiec, M. Wiertel, A. Marynowska, W. Gac, W. Zawadzki, An application of Mössbauer spectroscopy in the studies of iron-molybdenum silica mesoporous materials, Nukleonika, 58 (2013) 137−141.
 • M. Wiertel, Z. Surowiec, M. Budzyński, W. Gac, Positron annihilation studies of mesoporous iron modified MCM-41 silica, Nukleonika, 58 (2013) 245−250.
 • M. Zienkiewicz-Strzałka, M. Rotko, S. Pikus, Synthesis and characterization of new bimetallic Pt,Ag/SBA-15 materials, Solid State Phenomena, 203-204 (2013) 81-85.
 • S. Pasieczna-Patkowska, A. Lesiuk, Ocena rozkładu handlowych opakowań polietylenowych w glebie metodą FT-IR/PAS, Chemik, 67 (2013) 863-872.
 • M. Rotko, A. Machocki, Complete methane oxidation on supported palladium catalysts – steady state isotopic transient kinetic analysis, in: Methane in the environment: occurrence, uses and production (A. Basile, Ed.), Chapter 6, Nova Science Publishers Inc., (ISBN 978-1- 62948-421-1 – hardcover oraz 978-1-62948-433-4 ebook), New York, 2013, pp. 101 - 130.
 • G. Słowik, M. Rawski, M. Greluk, A. Machocki, Badanie zawęglania katalizatora KCo/CeO2 stosowanego w konwersji etanolu z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej (TEM/STEM) i spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (XEDS), w: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (pod red. Z. Hubicki), UMCS (ISBN: 978-83-937272-0-9), Lublin 2013, str. 597-600.
 • S. Turczyniak, Y.-T. Law, D. Teschner, A. Machocki, S. Zafeiratos, Spektroskopia fotoelektronów w badaniach katalizatorów reformingu parowego etanolu, w: Nauka i przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce – nowe wyzwania i możliwości (pod red. Z. Hubicki), UMCS (ISBN: 978-83-937272-0-9), Lublin 2013, str. 617-624.

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2012

 • P. Kowalik, W. Próchniak, M. Konkol, T. Borowiecki, The quantitative description of the effects of cesium doping on the activity and properties of Cu/ZnO/Al2O3 catalyst in low-temperature water gas shift, Appl. Catal. A: Gen., 423-424 (2012) 15-20.
 • K. Antoniak, P. Kowalik, W. Próchniak, M. Konkol, A. Wach, P. Kuśtrowski, J. Ryczkowski, Effect of flash calcined alumina support and potassium doping on the activity of Co-Mo catalysts in sour gas shift process, Appl. Catal. A: Gen., 423-424 (2012) 114-120.
 • E. Papadopoulou, D. Delimaris, A. Denis, A. Machocki, T. Ioannides, Alcohol reforming on cobalt-based catalysts prepared from organic salt precursors, Internat. J. Hydrogen Energy, 37 (2012) 16375-16381.
 • P. Oleszczuk, A. Malara, I. Josko, A. Lesiuk, The phytotoxicity changes of sewage sludge-Amended soils, Water, Air, and Soil Pollution, 223 (2012) 4937-4948.
 • T. Borowiecki, A. Gołębiowski, L. Kępiński, M. Pańczyk, J. Ryczkowski, K. Stołecki, Zawęglanie modyfikowanych katalizatorów niklowych do prereformingu, Przem. Chem., 91 (2012) 2186-2191.
 • P. Borowski, T. Peña Ruiz, M. Barczak, K. Pilorz, S. Pasieczna-Patkowska, Application of the multi-parameter SQM harmonic force field, and ESFF harmonic frequencies scaling procedures to the determination of the vibrational spectra of silicon- and sulfur(II)-containing compounds, Spectrochim. Acta Part A: Molec. Biomolec. Spectrosc., 86 (2012) 571–585.
 • P. Borowski, S. Pasieczna-Patkowska, M. Barczak, K. Pilorz, Theoretical determination of the infrared spectra of amorphous polymers, J. Phys. Chem. A, 116 (2012) 7424-7435.
 • N.A. Ivashchenko, W. Gac, V.A. Tertykh, V.V. Yanishpolskii, S.A. Khainakov, A.V. Dikhtiarenko, S. Pasieczna-Patkowska, W. Zawadzki, Preparation, Characterization and catalytic activity of palladium nanoparticles embedded in the mesoporous silica matrices, World Journal of Nano Science and Engineering, 2 (2012) 117-125 (doi:10.4236/wjnse.2012.23015).
 • B. Stasińska, A. Chodyń, S. Skupiński, Gac, W. Zawadzki, Badania trwałości aktywności katalizatorów palladowych katalitycznego utleniania metanu oraz możliwość poprawy aktywności katalizatorów w procesie utleniania metanu świeżych i „wypracowanych”, Nauka i Przemysł, metody spektroskopowe w praktyce, nowe możliwości i wyzwania, Lublin 2012, ISBN 978-83-7784-086-3, str. 797-804.
 • B. Stasińska, M. Pańczyk, W. Gac, M. Rotko,W. Zawadzki, M. Kuśmierz, D. Nazimek, A. Marcewicz-Kuba, S. Nawrat, S. Napieraj, B. Kucharczyk, W. Tylus, Zielona technologia ‒ Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń węglowych, Nauka i Przemysł, metody spektroskopowe w praktyce, nowe możliwości i wyzwania, Lublin 2012, ISBN 978-83-7784-086-3, str. 805-810.
 • B. Stasińska, D. Nazimek, M. Kuśmierz, A. Marcewicz-Kuba, Reactor of catalytic methane oxidation from ventilation air – from laboratory to quarter-technical scale prototype, AGH Journal of Mining and Geoengineering, 36/3 (2012) 331-337.

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2011

 • T. Borowiecki, K. Stołecki, M. Pańczyk, A. Gołębiowski, J. Ryczkowski, Ocena stabilności katalizatorów niklowych dla reaktora typu GHR, Przem. Chem., 90 (2011) 92-96.
 • T. Borowiecki, W. Gac, A. Gołębiowski, M. Pańczyk, J. Ryczkowski, K. Stołecki, Badania modyfikowanych niklowych katalizatorów reformingu, Przem. Chem., 90 (2011) 1898-1903.
 • Z. Surowiec, W. Gac, M. Wiertel, The synthesis and properties of high surface area Fe2O3 materials, Acta Phys. Polonica A, 119 (2011) 18-20.
 • W. Gac, Acid-base properties of Ni-MgO-Al2O3 materials, Appl. Surf. Sci., 257 (2011) 2875-2880.
 • P. Rybak, B. Tomaszewska, A. Machocki, W. Grzegorczyk, A. Denis, Conversion of ethanol over supported cobalt oxide catalysts, Catal. Today, 176 (2011) 14-20.
 • B. Banach, A. Machocki, P. Rybak, A. Denis, W. Grzegorczyk, W. Gac, Selective production of hydrogen by steam reforming of bio-ethanol, Catal. Today, 176 (2011) 28-35.
 • W. Gac, W. Zawadzki, B. Tomaszewska, Ethanol conversion in the presence of cobalt nanostructured oxides, Catal. Today, 176 (2011) 97-102.
 • W. Gac, The influence of water vapour on the redox properties of Co-CeO2ZrO2 catalysts, Catal. Today, 176 (2011) 131-133.
 • P. Kowalik, W. Próchniak, T. Borowiecki, The effect of alkali metals doping on properties of Cu/ZnO/Al2O3 catalysts for water gas shift, Catal. Today, 176 (2011) 144-148.


ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2010

 • Marta Kijeńska, Ewa Kowalska, Barbara Pałys, Janusz Ryczkowski, Degradability of composites of low density polyethylene/polypropylene blends filled with rape straw, Polymer Degrad. Stability, 95 (2010) 536-542.
 • S. Pasieczna-Patkowska, B. Czech, J. Ryczkowski, J. Patkowski, Removal of recalcitrant pollutants from wastewater, Appl. Surf. Sci., 256 (2010) 5434-5438.
 • A. Dębczak, J. Ryczkowski, J. Patkowski, Adsorption of biodegradable chelating compounds on inorganic oxides, Appl. Surf. Sci., 256 (2010) 5449-5452.
 • J. Ryczkowski, Infrared photoacoustic spectroscopy in catalysis and surface science, Appl. Surf. Sci., 256 (2010) 5545-5550.
 • W. Próchniak, P. Kowalik, T. Borowiecki, Otrzymywanie wodoru z metanolu - nowe katalizatory, w Studium koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla – osiągnięcia i kierunki badawczo-rozwojowe, Tom 2 - Synteza produktów chemicznych (pod red. M. Sciążko i J. Kijeńskiego), Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2010 (ISBN 978-83-930194-0-3), str. 84-108.
 • T. Borowiecki, A. Gołębiowski, J. Ryczkowski, Katalizatory reformingu gazu wieloskładnikowego w reaktorach ogrzewanych gazem procesowym (GHR), w Studium koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla – osiągnięcia i kierunki badawczo-rozwojowe (pod red. M. Sciążko i J. Kijeńskiego), Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2010 (ISBN 978-83-930194-0-3), str. 204-227.
 • M. Barczak, A. Dabrowski, S. Pikus, J. Ryczkowski, P. Borowski, M. Kozak, Studies of the structure and chemistry of SBA-15 organosilicas functionalized with amine, thiol, vinyl and phenyl groups, Adsorption, 16 (2010) 457-463.
 • A. Machocki, A. Denis, W. Grzegorczyk, W. Gac, Nano- and micro-powder of zirconia and ceria-supported cobalt catalysts for the steam reforming of bioethanol, Appl. Surf. Sci., 256 (2010) 5551-5558.
 • M. Rotko, A. Machocki, B. Stasińska, Studies of catalytic process of complete oxidation of methane by SSITKA method, Appl. Surf. Sci., 256 (2010) 5585-5589.
 • Y. Trach, O. Makota, J. Skubiszewska-Zięba, T. Borowiecki, R. Leboda, FTIR investigation into transition metal disilicides as catalysts of tert-butyl hydroperoxide decomposition, Trans. Met. Chem., 35 (2010) 345-348.
 • S. Biniak, R. Diduszko, W. Gac, M. Pakuła, A. Świątkowski, Reduction and oxidation of a Pd/activated carbon catalyst: evaluation of effects, React. Kinet. Mech. Catal., 101 (2010) 331-342.
 • T. Borowiecki, Kataliza i katalizatory w nauce i przemyśle, w Nauka i Przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce - nowe wyzwania i możliwości (pod red. Zb. Hubickiego), Lublin, 2010, ISBN 978-83-227-3050-8, str. 23-33.
 • M. Rotko, A. Machocki, Zastosowanie metody SSITKA do badania procesu całkowitego utleniania metanu na powierzchni Pd-Pt/Al2O3, w Nauka i Przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce - nowe wyzwania i możliwości (pod red. Zb. Hubickiego), Lublin, 2010, ISBN 978-83-227-3050-8, str. 35-39.
 • A. Marcewicz-Kuba, S. Pasieczna-Patkowska, Preparatyka katalizatorów spalania węgla - badania FT-IR/PAS, w Nauka i Przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce - nowe wyzwania i możliwości (pod red. Zb. Hubickiego), Lublin, 2010, ISBN 978-83-227-3050-8, str. 44-47.
 • M. Kuśmierz, A. Lesiuk, B. Chmiel, B. Czech, S. Pasieczna-Patkowska, Problematyka nowoczesnych technologii chemicznych w pracach licencjackich i magisterskich studentów ochrony środowiska UMCS, materiały 17 Konferencji Metodycznej "Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych" (pod red. B. Gabryś i G. Gabryś), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ISBN 978-83-7481-356-3, Zielona Góra, 2010, str. 101-106.
 • A. Lesiuk, 2/4.4.5 Wielkości wybranych wskaźników technologicznych odpadów komunalnych - cz. 1, w Odpady i Opakowania - nowe regulacje i obowiązki - praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań (pod red. L. Wachowskiego), Tom 1, kwiecień 2010, Wydawnictwo Forum Sp. z o.o., ISBN 978-83-260-0402-5, Poznań, str. 1-9.
 • B. Januszanis, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, 3/3.2.2 Odpadowe tworzywa sztuczne jako alternatywne źródło energii, w Odpady i Opakowania - nowe regulacje i obowiązki - praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań (pod red. L. Wachowskiego), Tom 1, kwiecień 2010, Wydawnictwo Forum Sp. z o.o., ISBN 978-83-260-0402-5, Poznań, str. 1-19.
 • B. Januszanis, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, 3/3.2.3 Technologie termicznego przetwarzania tworzyw sztucznych z odzyskiem energii przebiegające w obecności ditlenu (O2), w Odpady i Opakowania - nowe regulacje i obowiązki - praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań (pod red. L. Wachowskiego), Tom 1, lipiec 2010, Wydawnictwo Forum Sp. z o.o., ISBN 978-83-260-0513-8, Poznań, str. 1-22.
 • B. Januszanis, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, 3/3.2.3 Technologie termicznego przetwarzania tworzyw sztucznych z odzyskiem energii przebiegające w obecności ditlenu (O2), w Odpady i Opakowania - nowe regulacje i obowiązki - praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań (pod red. L. Wachowskiego), Tom 1, lipiec 2010, Wydawnictwo Forum Sp. z o.o., ISBN 978-83-260-0656-2, Poznań, str. 23-40.

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2009

 • W. Gac, A. Denis, T. Borowiecki, L. Kępiński, Methane decomposition over NiO-MgO-Al2O3 catalysts, Appl. Catal. A: Gen., 357 (2009) 236-243.
 • W. Grzegorczyk, A. Denis, W. Gac, T. Ioannides, A. Machocki, Hydrogen formation via steam reforming of ethanol over Cu/ZnO catalyst modified with nickel, cobalt and manganese, Catal. Lett., 128 (2009) 443-448.
 • A. Machocki, M. Rotko, W. Gac, Steady state isotopic transient kinetic analysis of flameless methane combustion over Pd/Al2O3 and Pt/Al2O3 catalysts, Topics Catal., 52 (2009) 1085-1097.
 • J. Goworek, A. Kierys, W. Gac, A. Borówka, R. Kusak, Thermal degradation of CTAB in as-synthesized MCM-41, J. Therm. Anal. Calor., 96 (2009) 375-382.
 • T. Borowiecki, M. Pańczyk, J. Ryczkowski, K. Stołecki, A. Gołębiowski, Odporność na zawęglanie katalizatorów niklowych, Karbo, LIV 1 (2009) 39-44.
 • W. Próchniak, P. Kowalik, T. Borowiecki, Badania wpływu składu chemicznego katalizatorów Cu-Zn-Al do parowego reformingu metanolu na przebieg ich aktywacji termicznej, Karbo, LIV 1 (2009) 45-48.
 • B. Stasińska, Ograniczenie emisji metanu z kopalń węglowych poprzez katalityczne oczyszczanie powietrza wentylacyjnego, Polityka Energetyczna, t.12 z.2/1 (2009) 123-132.
 • Z. Hubicki, E. Zięba, G. Wojcik, J. Ryczkowski, FT-IR/PAS and SEM EDX Studies on aluminosilicates modified by Cs(I), Th(IV) and U(VI), Acta Phys. Polonica A, 116 (2009) 312-314.
 • D. Kołodyńska, Z. Hubicki, S. Pasieczna-Patkowska, FT-IR/PAS Studies of Cu(II)-EDTA Complexes Sorption οn the Chelating Ion Exchangers, Acta Physica Polonica A 116 (2009) 340-343.
 • P. Rusek, Z. Hubicki, G. Wójcik, A. Dębczak, Application of the FT-IR/PAS and DRS methods for studying heavy metals ions sorption on the inorganic sorbents, Acta Phys. Polonica A, 116 (2009) 407-409.
 • G. Wojcik, Z. Hubicki, J. Ryczkowski, Investigations of chromium(III) and (VI) ions sorption on SIR by using photoacoustic and DRS methods, Acta Phys. Polonica A, 116 (2009) 432-434.
 • G. Wroński, A. Dębczak, Z. Hubicki, Application of the FT-IR/PAS method in comparison of Ga(III) and In(III) sorption on Lewatit OC-1026 and Amberlite XAD-7 impregnated D2EHPA, Acta Phys. Polonica A, 116 (2009) 435-437.
 • M. Rotko, A. Machocki, B. Stasińska, Wykorzystanie trwałych izotopów tlenu (16O2 i 18O2) i węgla (12C i 13C) do badania katalitycznego procesu całkowitego utleniania metanu, Przem. Chem., 88 (2009) 815-818.
 • M. Cichy, T. Borowiecki, Reforming parowy gliceryny, Przem. Chem., 88 (2009) 995-1005.
 • B. Stasińska, S. Napieraj, Zagospodarowanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węglowych, Przem. Chem., 88 (2009) 1121-1124.
 • U. Prokop, E. Franczyk, W. Wróbel, A. Gołębiowski, T. Borowiecki, Katalizatory do reaktora typu GHR, Przem. Chem., 88 (2009) 1292-1295.
 • K. Stołecki, A. Gołebiowski, K. Michalska, T. Borowiecki, Przyczyny dezaktywacji niklowego katalizatora uwodornienia benzenu w reaktorze przemysłowym, Przem. Chem., 88 (2009) 1297-1300.
 • M. Szukiewicz, K. Kaczmarski, K. Stołecki, A. Gołebiowski, T. Borowiecki, R. Sylwestrowicz, Dezaktywacja niklowego katalizatora uwodornienia benzenu w złożu przemysłowym, Przem. Chem., 88 (2009) 1302-1305.
 • M. Rotko, A. Machocki, B. Stasińska, Analiza kinetyczna izotopowych zaburzeń w stanie ustalonym reakcji katalitycznej, Nauka i Przemysł, metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, praca zbiorowa pod red. Z. Hubickiego, Wyd. UMCS (ISBN 978-83-227-2934-2), Lublin 2009, str. 290-293.
 • P. Rusek, Z. Hubicki, G. Wójcik, S. Pasieczna-Patkowska, Zastosowanie metod FT-IR/PAS do badań procesów sorpcji jonów metali ciężkich i amonu na naturalnych sorbentach nieorganicznych z wód osadowych z komunalnych oczyszczalni ścieków, Nauka i Przemysł, metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, praca zbiorowa pod red. Z. Hubickiego, Wyd. UMCS (ISBN 978-83-227-2934-2), Lublin 2009, str. 432-437.
 • M. Rotko, A. Machocki, B. Stasińska, Badania in situ bezpłomieniowego katalitycznego spalania metanu, Chemik, 62 (2009) 393-396.
 • A. Machocki, Wodór z bio-etanolu. Efektywna droga produkcji wodoru na nowych katalizatorach reformingu, Chemik, 62 (2009) 435-438.
 • A. Lesiuk, 2/4.4.4 Wybrane metody badań odpadów komunalnych, w Odpady i Opakowania - nowe regulacje i obowiązki - praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań (pod red. L. Wachowskiego), październik 2009, Wydawnictwo Forum Sp. z o.o., ISBN 978-83-260-0300-4, Poznań, str. 1-18.

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2008

 • A. Machocki, M. Rotko, B. Stasińska, SSITKA studies of the catalytic flameless combustion of methane, Catal. Today, 137 (2008) 312-317.
 • B. Stasińska, A. Machocki, K. Antoniak, M. Rotko, J.L. Figueiredo, F. Goncalves, Importance of palladium dispersion in Pd/Al2O3 catalysts for complete oxidation of humid low-methane-air-mixtures, Catal. Today, 137 (2008) 329-333.
 • W. Gac, G. Giecko, S. Pasieczna-Patkowska, T. Borowiecki, L. Kępiński, The influence of silver on the properties of cryptomelane type manganese oxides in N2O decomposition reaction, Catal. Today, 137 (2008) 397-402.
 • G. Giecko, T. Borowiecki, W. Gac, J. Kruk, Fe2O3/Al2O3 catalysts for the N2O decomposition in the nitric acid industry, Catal. Today, 137 (2008) 403-409.
 • A. Denis, W. Grzegorczyk, W. Gac, A. Machocki, Steam reforming of ethanol over Ni/support catalysts for generation of hydrogen for fuell cell applications, Catal. Today, 137 (2008) 453-459.
 • W. Gac, J. Goworek, G. Wójcik, L. Kępiński, The properties of gold catalysts precursors adsorbed on the MCM-41 materials modified with Mn and Fe oxides, Adsorption, 14 (2008) 247-256.
 • A. Machocki, R. Jezior, Oxidative coupling of methane over sodium-calcium oxide catalyst modified with chloride ions, Chem. Engn. J., 137 (2008) 643-652.
 • A. Deryło-Marczewska, W. Gac, N. Popivnyak, G. Żukociński, S. Pasieczna-Patkowska, Synthesis and characterization of bimetallic Ag-Mn-MCM-41 materials, Pol. J. Chem., 82 (2008) 263-270.
 • T. Borowiecki, A. Denis, M. Pańczyk, W. Gac, K. Stołecki, Steam reforming of methane on the Ni-Re catalysts, Pol. J. Chem., 82 (2008) 1733-1742.
 • M. Barczak, A. Dąbrowski, J. Ryczkowski, S. Pasieczna-Patkowska, FT-IR/PAS studies of ethylene-bridged polysilses-quioxanes functionalized with different groups, Europ. Phys. J. Special Topics, 154 (2008) 301-304.
 • M. Hofman, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, L. Wachowski, Identification of functional groups on the surface of modified organic materials using the FT-IR/PAS method, Europ. Phys. J. Special Topics, 154 (2008) 325-328.
 • W. Janusz, E. Skwarek, S. Pasieczna-Patkowska, A. Ślósarczyk, Z. Paszkiewicz, A. Rapacz-Kmita, A study of surface properties of calcium phosphate by means of photoacoustic spectroscopy (FT-IR/PAS), potentiometric titration and electrophoretic measurements, method, Europ. Phys. J. Special Topics, 154 (2008) 329-333.
 • A. Kierys, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, A. Borówka, J. Goworek, Organic deposits on MCM-41 surface after thermal treatment of as-synthesized samples, Europ. Phys. J. Special Topics, 154 (2008) 335-338.
 • D. Kołodyńska, J. Ryczkowski, Z. Hubicki, FT-IR/PAS studies of chelates adsorption on anion exchangers, Europ. Phys. J. Special Topics, 154 (2008) 339-343.
 • S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, FT-IR/PAS of the EDTA adsorbed on aluminawith the various surface areas, Europ. Phys. J. Special Topics, 154 (2008) 351-355.
 • J. Ryczkowski, Recent applications of FT-IR/PAS studies in catalysis, Europ. Phys. J. Special Topics, 154 (2008) 357-361.
 • Ł. Szajnecki, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, M. Maciejewska, FT-IR/PAS applications for the structure studies of selected polymers, Europ. Phys. J. Special Topics, 154 (2008) 369-372.
 • G. Wójcik, S. Pasieczna-Patkowska, Z. Hubicki, J. Ryczkowski, Investigation of platinum(IV) ions sorption on SIRs by using Photoacoustic and DRS methods, Europ. Phys. J. Special Topics, 154 (2008) 373-376.
 • G. Wroński, S. Pasieczna-Patkowska, Z. Hubicki, Mechanism of sorption sulpho-derivate organic chelating agents on strong base anion exchanger Amberlite IRA-402 by FT-IR/PAS and DRS methods, Europ. Phys. J. Special Topics,154 (2008) 377-380.
 • T. Borowiecki, Stan rozwoju technologii ocvzyszczania i przetwórstwa gazu procesowego, w Czysta energia. Produkty chemiczne i paliwa z węgla – ocena potencjału rozwojowego (pod red. T. Borowieckiego, J. Kijeńskiego, J. Machnikowskiego, M. Ściążko), rozdz. 5.1, Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, 2008 (ISBN 978-83-913434-6-3), str. 189-206.
 • T. Borowiecki, J. Ryczkowski, Katalizatory reformingu gazu wieloskładnikowego dla reaktoraogrzewanego gazem procesowym (GHR), w Czysta energia. Produkty chemiczne i paliwa z węgla – ocena potencjału rozwojowego (pod red. T. Borowieckiego, J. Kijeńskiego, J. Machnikowskiego, M. Ściążko), rozdz. 5.2.3, Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, 2008 (ISBN 978-83-913434-6-3), str. 218-221.
 • A. Gołębiowski, T. Borowiecki, Wytwarzanie wodoru z metanolu - nowe katalizatory, w Czysta energia. Produkty chemiczne i paliwa z węgla – ocena potencjału rozwojowego (pod red. T. Borowieckiego, J. Kijeńskiego, J. Machnikowskiego, M. Ściążko), rozdz. 6.2.8, Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, 2008 (ISBN 978-83-913434-6-3), str. 314-317.
 • A. Dębczak, J. Ryczkowski, Zastosowanie spektroskopii fotoakustycznej (FT-IR/PAS) w badaniach oddziaływania chelatów z tlenkami nieorganicznymi – część I , Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, Lublin 18-20.06.2008, monografia w materiałach konferencyjnych pod red. Z. Hubickiego, Zakład Poligrafii UMCS, Lublin, 2008, ISBN 978-83-227-2848-2, str. 188-192.
 • J. Ryczkowski, A. Dębczak, Zastosowanie spektroskopii fotoakustycznej (FT-IR/PAS) w badaniach oddziaływania chelatów z tlenkami nieorganicznymi – częć wII , Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, Lublin 18-20.06.2008, monografia w materiałach konferencyjnych pod red. Z. Hubickiego, Zakład Poligrafii UMCS, Lublin, 2008, ISBN 978-83-227-2848-2, str. 228-235.
 • M. Rotko, A. Machocki, B. Stasińska, Zastosowanie metody SSITKA do badania procesu całkowitego utleniania metanu,
 • Z. Hubicki, E. Zięba, G. Wójcik, J. Ryczkowski, Badania FT-IR/PAS i SEM EDX glinokrzemianów modyfikowanych Cs(I), Th(IV) i U(VI), Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, Lublin 18-20.06.2008, monografia w materiałach konferencyjnych pod red. Z. Hubickiego, Zakład Poligrafii UMCS, Lublin, 2008, ISBN 978-83-227-2848-2, str. 303-306.
 • J. Ryczkowski, S. Pasieczna-Patkowska, K. Stołecki, Zastosowanie spektroskopii IR do badania depozytu węglowego w zużytym przemysłowym katalizatorze uwodornienia benzenu, Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, Lublin 18-20.06.2008, monografia w materiałach konferencyjnych pod red. Z. Hubickiego, Zakład Poligrafii UMCS, Lublin, 2008, ISBN 978-83-227-2848-2, str. 406-409.
 • A. Dębczak, J. Ryczkowski, S. Pasieczna-Patkowska, Spectroscopic studies of EDDS and EDTA chelates interaction with aluminum oxide, 9th Pannonian International Symposium on Catalysis, 8-12 September 2008, Strbske pleso High Tatras National Park Slovakia, ISBN 978-80-227-2923-9, pp 410-415.
 • J. Ryczkowski, T. Borowiecki, W. Gac, Catalysts for multicomponent gas reforming in gas heated reformer (GHR). Part I – preparation of the two type of nickel catalysts and their physicochemical characteristic, 9th Pannonian International Symposiumon Catalysis, 8-12 September 2008, Strbske pleso High Tatras National Park Slovakia, ISBN 978-80-227-2923-9, pp 416-421.
 • J. Ryczkowski, T. Borowiecki, W. Gac, Catalysts for multicomponent gas reforming in gas heated reformer (GHR). Part II – determination of the catalytic proprieties (activity, resistance to coking),9th Pannonian International Symposium on Catalysis, 8-12 September 2008, Strbske pleso High Tatras National Park Slovakia, ISBN 978-80-227-2923-9, pp 422-427.
 • E. Robens, A. Dąbrowski, E. Mendyk, J. Goworek, K. Skrzypiec, M. Drewniak, M. Dumańska-Słowik, W. Gac, R. Dobrowolski, S. Pasieczna-Patkowska, M. Huber, M. Iwan, K.J. Kurzydłowski, T. Płociński, J. Ryczkowski, Z. Rzączyńska, J.W. Sobczak, Investigation of surface properties of lunar regolith – Part IV, Annales UMCS, Sectio AA Chemia, LXIII (2008) 144-168.
 • J. Ryczkowski, Laser Spectroscopy Applied to Catalysis Research, Chapter 14 in Lasers in Chemistry: Probing and Influencing Matter (M. Lackner, Ed.), Wiley-VCH, 2008, ISBN: 978-3-527-31997-8, pp 403-422.
 • S. Pasieczna-Patkowska, A. Dąbrowski, E. Robens, J. Ryczkowski, FT-IR/PAS studies of Lunar regolith samples, Acta Phys Polonica A, 114 (2008) A163-A168
 • A. Lesiuk, Wpływ lokalizacji oraz natężenia ruchu na poziom emisji NO2 na wybranych skrzyżowaniach w Lublinie, w Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2008, str. 105-108.

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2007

 • J. Ryczkowski, Spectroscopic evidence of EDTA interaction with inorganic supports during the preparation of supported metal catalysts, Vibr. Spectrosc., 43 (2007) 203-209.
 • S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, Spectrospcopic studies of alumina-supported nickel catalysts precursors. I. Catalysts prepared from acidic solutions, Appl. Surf. Sci., 253 (2007) 5910-5013.
 • J. Ryczkowski, Application of infrared photoacoustic spectroscopy in catalysis, Catal. Today, 124 (2007) 11-20.
 • W. Gac, The influence of silver on the structural, redox and catalytic properties of the cryptomelane-type manganese oxides in the low-temperature CO oxidation reaction, Appl. Catal. B: Environ., 75 (2007) 107-117.
 • W Gac, A. Deryło-Marczewska, S. Pasieczna-Patkowska, N. Popivnyak, G. Żukociński, The influence of the preparation methods and pretreatment conditions on the properties of Ag-MCM-41 catalysts, J. Mol. Catal. A: Chem., 268(2007) 15-23.
 • P. Kowalik, W. Próchniak, T. Borowiecki, Metody wyznaczania powierzchni aktywnej katalizatorów miedziowych - badania porównawcze, Przem. Chem., 86 (2007) 433-436.
 • U. Prokop, A. Gołębiowski, T. Borowiecki, K. Stołecki, J. Jesiołowski, Nowe katalizatory parowego reformingu, Przem. Chem., 86 (2007) 617-620.
 • B. Stasińska, A. Machocki, Catalysts for utilization of methane from coal mine ventilation air, Polish J. Chem. Technol., 9 (2007) 29-32.
 • Z. Surowiec, J. Goworek, J. Ryczkowski, M. Budzyński, M. Wiertel, J. Sarzyński, Mossbauer study of magnetite nanowire in MCM-41 type mesoporous silica templates, Nukleonika, 52(suplement 1) (2007) S33-S36.
 • T. Borowiecki, J. Ryczkowski, G. Giecko, Modification of steam reforming nickel based catalysts, International Annual Meeting of International Group of Research (GDRI), Proceedings (P. Da Costa, G. Djega-Mariadassou, A. Krztoń, Eds.), 19-21 September Zakopane, ISBN 978-83-916351-3-1, pp 127-132,
 • J. Ryczkowski, Praktyczne zastosowania spektroskopii IR w badaniach katalitycznych, w materiałach XII Ogólnopolskiego Mikrosympozjum Metody spektroskopowe w badaniu materiałów i związków chemicznych (pod red. L. Wachowskiego), 31.05-3.06.2007, Poznań, ISBN 83-89723-34-4, str. 21-32.
 • G. Wójcik, Z. Hubicki, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, Zastosowanie metod FT-IR/PAS oraz DRS do badania sorpcji kompleksów chlorkowych platyny(IV) na sorbentach impregnowanych, w materiałach XII Ogólnopolskiego Mikrosympozjum Metody spektroskopowe w badaniu materiałów i związków chemicznych (pod red. L. Wachowskiego), 31.05-3.06.2007, Poznań, ISBN 83-89723-34-4, str. 56-63.
 • D. Kołodyńska, Z. Hubicki, J. Ryczkowski, Wykorzystanie metod spektroskopowych w badaniu sorpcji kompleksów miedzi(II) z EDTA na anionitach różnego typu, w materiałach XII Ogólnopolskiego Mikrosympozjum Metody spektroskopowe w badaniu materiałów i związków chemicznych (pod red. L. Wachowskiego), 31.05-3.06.2007, Poznań, ISBN 83-89723-34-4, str. 92-101.
 • B. Chmiel. A. Lesiuk, M. Kuśmierz, J. Niećko, „Problematyka gospodarowania odpadami w pracach licencjackich i magisterskich studentów ochrony środowiska UMCS” [w] Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, Monografia pod redakcją Cz. Rosik-Dulewskiej i M. Głowackiego, Wyd. Zakład Poligraficzny SINDRUK, Opole 2007, str. 45-52.

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2006

 • A. Machocki, A. Denis, Conversion of ethane on the Na+/CaO catalyst under reaction conditions suitable for oxidative coupling of methane, Pol. J. Chem. Technol., 8 (2006) 54-58.
 • A. Machocki, B. Stasińska, W. Gac, Why does the activity of Pd/Al2O3 catalysts depend on the dispersion of palladium phase?, Pol. J. Chem. Technol., 8 (2006) 93-96.
 • W. Grzegorczyk, A. Denis, A. Machocki, Reforming parowy etanolu na katalizatorach metal/TiO2, Przem. Chem., 85 (2006) 717-719.
 • B. Stasińska, W. Gac, T. Ioannides, A. Machocki, Katalizatory palladowe na nośniku glinowym modyfikowanym jonami wapnia, lantanu i ceru do całkowitego utleniania metanu, Przem. Chem., 85 (2006) 758-760.
 • A. Machocki, Wodór z bio-etanolu dla ogniw paliwowych, Przem. Chem., 85 (2006) 1045-1048.
 • J. Ryczkowski, FT-IR/PAS w badaniu powierzchni adsorbentów i katalizatorów, Przem. Chem., 85 (2006) 744-747.
 • T. Borowiecki, Zawęglanie katalizatorów w ważnych procesach technologicznych, Przem. Chem., 85 (2006) 699-702.
 • T. Borowiecki, A.Gołębiowski, Proces i katalizatory prereformingu, Przem. Chem., 85 (2006) 802-805.
 • W.Grzegorczyk, J.Skubiszewska-Zięba, R.Leboda, Preparatyka sferycznych adsorbentów węglowych na bazie żywic jonowymiennych, Przem.Chem., 85 (2006) 720-722.
 • O. Korkuna, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba, T. Vrublevs'ka, V.M. Gun'ko, J. Ryczkowski, Structural and physicochemical properties of natural zeolites: clinoptilolite and mordenite, Micropor. Mesopor. Mater., 87 (2006) 243-254.
 • O. Seledets, R. Leboda, W. Grzegorczyk, V.I. Zarko, V.M. Gun'ko, W. Janusz, B. Charmas, Effect of sulphur on surface properties of complex carbon-silica adsorbents, Micropor. Mesopor. Mater., 93 (2006) 90-100,
 • A. Deryło-Marczewska, W. Gac, N. Popivnyak, G. Żukocinski, S. Pasieczna, The influence of preparation method on the structure and redox properties of mesoporous Mn-MCM-41 materials, Catal. Today, 114 (2006) 293–306.
 • T. Panczyk, W. Gac, M. Panczyk, T. Borowiecki, W. Rudzinski, On the Equilibrium Nature of Thermodesorption Processes. TPD-NH3 Studies of Surface Acidity of Ni/MgO-Al2O3 Catalysts, Langmuir, 22 (2006) 6613-6621.
 • J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda, B. Charmas, W. Grzegorczyk, R. Szmigielski, On the preparation of synthetic carbon adsorbents using the sulfonated ion exchange resin Duolite C-20, J. Thermal Anal., 86 (2006) 187-194,
 • T. Borowiecki, J. Ryczkowski, Promoters of the catalysts for methane conversion into synthesis gases, in "Focus on Catalysis Research", (Ed. L.P. Bevy) Nova Science Publishers, Inc., USA, 2006 (ISBN 1-59454-810-2), pp. 101-146,
 • A. Lesiuk, Rozkład stężeń ditlenku azotu przy wybranych trasach o różnym natężeniu ruchu, w: A. Musialik-Piotrowska, J. Rutkowski (red): Ochrona powietrza atmosferycznego – osiągnięcia w nauce, energetyce i przemyśle, Wydawnictwo Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej (ISBN 83-921167-3-9), str. 133-137.
 • W. Gac, Temperature Programmed Oxidation of methanol in the presence of nanostructured silver manganese catalysts, Pol. J. Environ. Stud., 15 (2006) no. 6A, 41-44.
 • A. Lesiuk. T. Borowiecki, B. M. Kaszewski, The influence of the location conditions on the NO2 concentrations on selected roads, Pol. J. Environ. Stud., 15 (2006) no. 6A, 120-123.
 • B. Stasińska, A. Machocki, Influence of carbon dioxide on catalytic combustion of methane, Pol. J. Environ. Stud., 15 (2006) no. 6A, 157-160.
 • M. Hofman, L. Wachowski, S. Pasieczna, J. Ryczkowski, Speciation of functional groups formed on the surface of carbonaceous materials modified by NO, J. Phys. IV, 137 (2006) 287-290.
 • A. Kierys, S. Pasieczna, J. Ryczkowski, J. Goworek, Thermal stability of chemically bonded phases on silica gel by photoacoustic FT-IR spectroscopy, J. Phys. IV, 137 (2006) 291-296.
 • S. Pasieczna, J. Ryczkowski, Photoacoustic infrared analysis of nickel catalysts precursors, J. Phys. IV, 137 (2006) 321-324.
 • J. Ryczkowski, S. Pasieczna, K. Stołecki, T. Borowiecki, FT-IR/PAS characteristic of the Ni-NiO/Al2O3 catalyst, J. Phys. IV, 137 (2006) 325-329.
 • Ł. Szajnecki, S. Pasieczna, J. Ryczkowski, The influence of the copolymerization conditions on the polymer structure. FT-IR/PAS studies, J. Phys. IV, 137 (2006) 357-362.
 • G. Wójcik, S. Pasieczna, Z. Hubicki, J. Ryczkowski, Investigation of platinum(IV) ions sorption on some anion exchangers by using Photoacoustic and DRS methods, J. Phys. IV, 137 (2006) 375-380.

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2005

 • M.V. Borysenko, V.M. Gun'ko, A.G. Dyachenko, I.Y. Sulim, R Leboda, J. Skubiszewska-Zieba, J. Ryczkowski, CVD-zirconia on fumed silica and silica gel, Appl. Surf. Sci., 242 (2005) 1-12.
 • J. Ryczkowski, IR studies of EDTA alkaline salts interaction with the surface of inorganic oxides, Appl. Surf. Sci., 252 (2005) 813-822.
 • Sadiq-ur-Rehman, Khadija Shahid, Saqib Ali, Mohammad Mazhar, Amin Badshah, George Eng, Xueqing Song, Janusz Ryczkowski, Synthesis, spectroscopic characterization, and in vitro biological activity of organotin(IV) complexes of (E)-3-(4-methoxyphenyl)-2-phenyl-2-propenoic acid, Heteroatom Chem., 16 (2005) 175-183.
 • J. Ryczkowski, J. Goworek, T. Borowiecki, W. Gac, S. Pasieczna, Temperature removal of templating agent from MCM-41 silica materials, Thermochim. Acta, 434 (2005) 2-8.
 • W.M. Buda, S. Pasieczna, J. Ryczkowski, J. Goworek, Surface properties of organo-silicate materials of MCM-41 type with incorporated C18 phase, J. Phys. IV, 129 (2005) 207-212.
 • M. Hofman, S. Pasieczna, L. Wachowski, J. Ryczkowski, Formation of nitrogen structures by ammoxidation of organic materials: FT-IR/PAS studies, J. Phys. IV, 129 (2005) 225-230.
 • T. Borowiecki, J. Ryczkowski, Steam reforming of hydrocarbons – how can it be improved?, Pol. J. Chem. Technol., 7 (2005) 22-26.
 • J. Ryczkowski, Operando spectroscopy: new methodology or new name?, Annales UMCS, Sectio AA Chemia, LX (2005) 145-150.
 • J. Ryczkowski, S. Pasieczna, TAED – IR studies of bleach activator for peroxide-based detergents, Annales UMCS, Sectio AA Chemia, LX (2005) 218-229.
 • K. Kowalski, S. Pasieczna, J. Ryczkowski, Zastosowanie reaktora szklanego do badania in situ powierzchni adsorbentów i katalizatorów w zakresie podczerwieni, Laboratoria Aparatura Badania (LAB), 4 (2005) 17-20.
 • T. Borowiecki, A. Gołębiowski, Nowoczesne wytwórnie gazu syntezowego i wodoru, Przem. Chem., 84 (2005) 503-507.
 • T. Pańczyk, W. Gac, M. Pańczyk, A. Dominko, T. Borowiecki, W. Rudzinski, Thermodesorption studies of energetic properties of Ni/MgO-Al2O3 catalysts. Determination of adsorption energy distribution functions, Langmuir, 21 (2005) 7321-7320.
 • A. Machocki, B. Stasińska, W. Gac, Alumina supported palladium catalysts with varied metal dispersion for complete oxidation of methane, Catalytic Combustion, P. Forzatti, G. Groppi, P. Ciambelli, D. Sannino (Eds.), (Proceedings of the 6th International Workshop on Catalytic Combustion, 11-14 September 2005, Ischia, Italy), Polipress, Milano, 2005, vol. 2, 155-160.
 • A. Lesiuk, B. Chmiel, J. Niećko, T. Borowiecki, Systemy zarządzania środowiskiem w programach nauczania na uniwersyteckich studiach ochrony środowiska, XIII Konferencja Metodyczna „Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych” (pod redakcją J. Siepaka i L. Boszke), Wyd. BETAGRAF P.U.H., Poznań (ISBN 83-89936-06-2), str. 101-106.

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2004

 • J. Ryczkowski, Ruthenium red interaction with alumina surface – FT-IR/PAS studies, Vibr. Spectrosc., 34 (2004) 247-252.
 • V.V. Turov, V.M. Gun'ko, M.D. Tsapko, V.M. Bogatyrev, J. Skubiszewska-Zieba, R. Leboda, J. Ryczkowski, Influence of organic solvents on interfacial water at surfaces of silica gel and partially silylated fumed silica, Appl. Surf. Sci.,229 (2004) 197-213.
 • A. Gołębiowski, K. Stołecki, U. Prokop, A. Kuśmierowska, T. Borowiecki, A. Denis, Cz. Sikorska, Influence of potassium on the properties of steam reforming catalysts, React. Kinet. Catal. Lett., 82 (2004) 179-189.
 • T. Borowiecki, W. Gac, A.Denis, Effects of small MoO3 additions on the properties of nickel catalysts for the steam reforming of hydrocarbon: III. Reduction of Ni-Mo/Al2O3 catalysts (TPR), Appl. Catal. A: Gen., 270 (2004) 27-36.
 • T. Borowiecki, A. Denis, W. Gac, R. Dziembaj, M. Drozdek, Z. Piwowarska, Oxidation-reduction of Ni/Al2O3 steam reforming catalysts promoted with Mo, Appl. Catal. A: Gen., 274 (2004) 259-267.
 • S. Pasieczna, J. Ryczkowski, T. Borowiecki, K. Stołecki, Spectroscopy in carbon deposits characterization, J. Phys. IV, 117 (2004) 41-46;
 • J. Ryczkowski, S. Pasieczna, J.L. Figueiredo, M.F.R. Pereira, T. Borowiecki, Characterization of activated carbons by FT-IR/PAS and TPD, J. Phys. IV, 117 (2004) 57-66;
 • J. Ryczkowski, S. Pasieczna, B. Peregryn, FT-IR/PAS in analysis of CD discs, J. Phys. IV, 117 (2004) 65-72.
 • A. Machocki, T. Ioannides, B. Stasińska, W. Gac, G. Avgouropoulos, D. Delimaris, W. Grzegorczyk, S. Pasieczna , Manganese-lanthanum oxides modified with silver for the catalytic combustion of methane, J. Catal., 227 (2004) 282-296.
 • T. Borowiecki, W. Grzegorczyk, W. Gac, A. Denis, The effect of thermal treatment on NiO-MgO-Al2O3 systems, Pol. J. Chem. Technol., 6 (2004) 4-8.
 • K. Stołecki, A. Gołębiowski, T. Borowiecki, Kinetyka uwodornienia benzenu na katalizatorze niklowym w warunkach przemysłowych, Przem. Chem., 83 (2004) 564-566.
 • J. Niećko, J. Ryczkowski, S. Pasieczna, T. Borowiecki, Czy degradacja środowiska jest funkcją dochodów per capita?, w Edukacja Ekologiczna. Podstawy działań naprawczych w środowisku, pod red. I. Wiatr i H. Marczak, Wyd. Nauk. G. Borowski, Lublin 2004, ISBN 83-89263-12-2, 235-241.
 • A. Machocki, B. Stasińska, R. Jezior, Participation of lattice oxygen in the processes of catalytic methane oxidation, Pol. J. Environ. Stud., 13 Suppl.V (2004) 49-54.

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2003

 • J. Ryczkowski, M. Kuśmierz, D. Nazimek, S. Pasieczna, Hydrogenolysis of n-butane over Ru/Al2O3 catalysts, Adsorp. Sci. Technol., 20 (2002) 995-1011. (praca ukazała się w 2003 r)
 • S. Pasieczna, J. Ryczkowski, Infrared photoacoustic spectroscopy – Advantages and disadvantages in surface science and catalysis research, J. Phys. IV France, 109 (2003) 65-71.
 • J. Ryczkowski, S. Pasieczna, Recent applications of FT-IR/PAS in surface science, J. Phys. IV France, 109 (2003) 79-88.
 • T. Borowiecki, R. Dziembaj, M. Drozdek, G. Giecko, M. Pańczyk, Z. Piwowarska, Studies of the model Ni-Mo/alumina catalysts in the n-butane reaction hydrogenolysis, Appl.Catal. A: Gen., 247 (2003) 17-25;
 • V.M. Gun'ko, R. Leboda, V.I. Zarko, J. Skubiszewska-Zieba, W. Grzegorczyk, E.M. Pakhlov, E.F. Voronin, O. Seledets, E. Chibowski, Fumed oxides modified due to pyrolysis of cyclohexene, Colloids And Surfaces A: Physicochem. Engin. Aspects, 218 (2003) 103-124.
 • A. Machocki, T. Ioannides, B. Stasińska, W. Gac, A. Denis, S. Pasieczna, Zastosowanie metod temperaturowo programowanych do charakteryzowania perowskitowych katalizatorów manganowo-lantanowych modyfikowanych srebrem i przeznaczonych dla bezpłomieniowego spalania metanu, Przem. Chem., 82 (2003) 216-220.
 • T. Borowiecki, M. Czubryt-Idzik, A. Denis, W. Gac, A. Gołębiowski, Cz. Sikorska, K. Stołecki, Promotowane katalizatory niklowe w reakcji reformingu parowego węglowodorów, Przem. Chem., 82 (2003) 671-674.
 • R. Jezior, A. Machocki, Utleniające sprzęganie metanu na tlenkowym katalizatorze wapniowo-sodowym modyfikowanym jonami chlorkowymi, Przem. Chem., 82 (2003) 707-709.
 • J. Ryczkowski, Zastosowania podczerwieni w badaniach katalitycznych, Przem. Chem., 82 (2003) 760-762.
 • M. Pańczyk, W. Gac, A. Denis, Cz. Sikorska, M. Czubryt-Idzik, A. Gołębiowski, K. Stołecki, T. Borowiecki, Katalizatory Ni/MgO-Al2O3 w reakcji reformingu metanu z parą wodną i/lub ditlenkiem węgla, Przem. Chem., 82 (2003) 748-751.
 • J. Ryczkowski, T. Borowiecki, Modyfikatory katalizatorów heterogenicznych, Przem. Chem., 82 (2003) 763-765.
 • T. Borowiecki, A. Gołębiowski, Procesy otrzymywania gazów syntezowych i wodoru, Przem. Chem., 82 (2003) 812-814.
 • A. Machocki, B. Stasińska, A. Denis, Katalityczne spalanie gazu ziemnego i biogazu nie emitujące tlenku azotu, Przem. Chem., 82 (2003) 1039-1040.
 • J. Ryczkowski, Katalizatory samochodowe, Laboratoria Aparatura Badania (LAB), 4 (2003) 13-19.
 • J. Rayss, G. Sudolski, A. Gorgol, J. Ryczkowski, S. Pasieczna, A. Goławska, Kinetyka fotopolimeryzacji Ebecryli stosowanych jako matryce luminoforów w światłowodowym czujniku promieniowania UV, IX Konferencja naukowa Światłowody i ich zastosowania, Krasnobród 2003, (ISBN 83-227-2150-1), Wyd. UMCS, Lublin 2003, tom. II, str. 705-710.
 • T. Borowiecki, Promotory katalizatorów reformingu parowego węglowodorów, Spotkanie producentów i użytkowników katalizatorów, Ustka, 15-17 październik 2002, referat, Wyd. INS, Puławy, 2003, 9-29 (wydano na płycie w wersji elektronicznej w 2003r)
 • A. Machocki, A. Denis, R. Jezior, Catalytic oxidative coupling of methane with selective products adsorption and in the presence of carbon tetrachloride, Annals of the Polish Chemical Society – Year 2003, Polish Chemical Society, Warszawa, vol. 2, Part III, 1246-1250.
 • T. Borowiecki, M. Czubryt-Idzik, W. Gac, Cz. Sikorska, A. Gołębiowski, K. Stołecki, The catalysts Ni/ a -Al2O3 modified with magnesium oxide, Annals of the Polish Chemical Society – Year 2003, Polish Chemical Society, Warszawa, vol. 3, 1210-1214.
 • S. Pasieczna, J. Ryczkowski, J.C. Figueiredo, FT-IR/PAS analysis of modified carbon support, Annals of the Polish Chemical Society – Year 2003, Polish Chemical Society, Warszawa, vol. 3, 1251-1255.
 • J. Ryczkowski, S. Pasieczna, B. Peregryn, Analysis of CD DISCS BY FT-IR/PAS, Annals of the Polish Chemical Society – Year 2003, Polish Chemical Society, Warszawa, vol. 3, 1177-1181.

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE