logoOLD

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2011

  • T. Borowiecki, K. Stołecki, M. Pańczyk, A. Gołębiowski, J. Ryczkowski, Ocena stabilności katalizatorów niklowych dla reaktora typu GHR, Przem. Chem., 90 (2011) 92-96.
  • T. Borowiecki, W. Gac, A. Gołębiowski, M. Pańczyk, J. Ryczkowski, K. Stołecki, Badania modyfikowanych niklowych katalizatorów reformingu, Przem. Chem., 90 (2011) 1898-1903.
  • Z. Surowiec, W. Gac, M. Wiertel, The synthesis and properties of high surface area Fe2O3 materials, Acta Phys. Polonica A, 119 (2011) 18-20.
  • W. Gac, Acid-base properties of Ni-MgO-Al2O3 materials, Appl. Surf. Sci., 257 (2011) 2875-2880.
  • P. Rybak, B. Tomaszewska, A. Machocki, W. Grzegorczyk, A. Denis, Conversion of ethanol over supported cobalt oxide catalysts, Catal. Today, 176 (2011) 14-20.
  • B. Banach, A. Machocki, P. Rybak, A. Denis, W. Grzegorczyk, W. Gac, Selective production of hydrogen by steam reforming of bio-ethanol, Catal. Today, 176 (2011) 28-35.
  • W. Gac, W. Zawadzki, B. Tomaszewska, Ethanol conversion in the presence of cobalt nanostructured oxides, Catal. Today, 176 (2011) 97-102.
  • W. Gac, The influence of water vapour on the redox properties of Co-CeO2ZrO2 catalysts, Catal. Today, 176 (2011) 131-133.
  • P. Kowalik, W. Próchniak, T. Borowiecki, The effect of alkali metals doping on properties of Cu/ZnO/Al2O3 catalysts for water gas shift, Catal. Today, 176 (2011) 144-148.

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE