logoOLD

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2013

 • M. Greluk, Z. Hubicki, Effect of basicity of anion exchangers and number and positions of sulfonic groups of acid dyes on dyes adsorption on macroporous anion exchangers with styrenic polimer matrix, Chem. Eng. J., 215-216 (2013) 731-739.
 • M. Zienkiewicz-Strzałka, S. Pasieczna-Patkowska, M. Kozak, S. Pikus, Silver nanoparticles incorporated onto ordered mesoporous silica from Tollen’s reagent, Appl. Surf. Sci., 266 (2013) 337–343.
 • M. Greluk, Z. Hubicki, Evaluation of polystyrene anion exchange resin for removal of reactive dyes from aqueous solutions, Chem. Eng. Res. Des., 91 (2013) 1343-1351.
 • B. Czech, S. Pasieczna-Patkowska, G. Wójcik, The application of biodegradable chelates in the preparation of Ni-TiO2/Al2O3 photocatalysts by the double impregnation method, J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 260 (2013) 14-23.
 • M. Greluk, Zastosowanie jonitów, membran jonowymiennych, sorbentów polimerowych oraz biopolimerów w procesie usuwania barwników kwasowych i reaktywnych z roztworów wodnych, Przem. Chem., 92 (2013) 469-478.
 • A. Machocki, E. Mendyk, Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Przem. Chem., 95 (2013) 589-594.
 • M. Greluk, Sorpcja barwników kwasowych i reaktywnych z roztworów wodnych na minerałach, Przem. Chem., 92 (2013) 646-654.
 • T. Borowiecki, M. Dmoch, E. Franczyk, A. Gołębiowski, P. Kowalik, J. Ryczkowski, Skroplony gaz ziemny (LNG) – właściwości i zastosowania, Przem. Chem., 92 (2013) 2331-2338.
 • Z. Surowiec, M. Wiertel, M. Budzyński, W. Gac, Synthesis and characterization of iron-cobalt nanoparticles embedded in mesoporous silica MCM-41, Nukleonika, 58 (2013) 87−92.
 • Z. Surowiec, M. Wiertel, A. Marynowska, W. Gac, W. Zawadzki, An application of Mössbauer spectroscopy in the studies of iron-molybdenum silica mesoporous materials, Nukleonika, 58 (2013) 137−141.
 • M. Wiertel, Z. Surowiec, M. Budzyński, W. Gac, Positron annihilation studies of mesoporous iron modified MCM-41 silica, Nukleonika, 58 (2013) 245−250.
 • M. Zienkiewicz-Strzałka, M. Rotko, S. Pikus, Synthesis and characterization of new bimetallic Pt,Ag/SBA-15 materials, Solid State Phenomena, 203-204 (2013) 81-85.
 • S. Pasieczna-Patkowska, A. Lesiuk, Ocena rozkładu handlowych opakowań polietylenowych w glebie metodą FT-IR/PAS, Chemik, 67 (2013) 863-872.
 • M. Rotko, A. Machocki, Complete methane oxidation on supported palladium catalysts – steady state isotopic transient kinetic analysis, in: Methane in the environment: occurrence, uses and production (A. Basile, Ed.), Chapter 6, Nova Science Publishers Inc., (ISBN 978-1- 62948-421-1 – hardcover oraz 978-1-62948-433-4 ebook), New York, 2013, pp. 101 - 130.
 • G. Słowik, M. Rawski, M. Greluk, A. Machocki, Badanie zawęglania katalizatora KCo/CeO2 stosowanego w konwersji etanolu z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej (TEM/STEM) i spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (XEDS), w: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (pod red. Z. Hubicki), UMCS (ISBN: 978-83-937272-0-9), Lublin 2013, str. 597-600.
 • S. Turczyniak, Y.-T. Law, D. Teschner, A. Machocki, S. Zafeiratos, Spektroskopia fotoelektronów w badaniach katalizatorów reformingu parowego etanolu, w: Nauka i przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce – nowe wyzwania i możliwości (pod red. Z. Hubicki), UMCS (ISBN: 978-83-937272-0-9), Lublin 2013, str. 617-624.

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE