logoOLD

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2015

 • B. Czech, W. Buda, S. Pasieczna-Patkowska, P. Oleszczuk, MWCNT–TiO2–SiO2 nanocomposites possessing the photocatalytic activity in UVA and UVC, Appl. Catal. B: Environ., 162 (2015) 564–572.
 • M. Bis, A. Montusiewicz, J. Ozonek, S. Pasieczna-Patkowska, Application of hydrodynamic cavitation to improve the biodegradability of mature landfill leachate, Ultrasonics Sonochem., 26 (2015) 378-387.
 • B. Banach, A. Machocki, Effect of potassium promoter on a long-term performance of Co-ZnO-Al2O3 catalyst in the low-temperature steam reforming of ethanol. Co-precipitation vs citrate method of catalyst synthesis, Appl. Catal. A: Gen., 505 (2015) 173-182.
 • K. Antoniak-Jurak, P. Kowalik, W. Próchniak, W. Raróg-Pilecka, P. Kuśtrowski, J. Ryczkowski, Sour gas shift process over sulfided Co–Mo–K catalysts supported on carbon material — Support characterization and catalytic activity of catalysts, Fuel Proces. Technol., 138 (2015) 305-313.
 • Zielińska, P. Oleszczuk, B. Charmas, J. Skubiszewska-Zięba, S. Pasieczna-Patkowska, Effect of sewage sludges properties on the biochar characteristic, J. Anal. Appl. Pyrolysis, 112 (2015) 201-213.
 • M. Greluk, P. Rybak, G. Słowik, M. Rotko, A. Machocki, Comparative study on steam and oxidative steam reforming of ethanol over 2KCo/ZrO2 catalyst, Catal. Today, 242A (2015) 50-59.
 • Klyushina, K. Pacultová, St. Krejcová, G. Słowik, K. Jirátová, F. Kovanda, J. Ryczkowski, L. Obalová, Advantages of stainless steel sieves as support for catalytic N2O decomposition over K-doped Co3O4, Catal. Today, 257 (2015) 2-10.
 • Śrębowata, I. Zielińska, R. Baran, G. Słowik, S. Dzwigaj, Ag–Ni bimetallic SiBEA zeolite as an efficient catalyst of hydrodechlorination of 1,2-dichloroethane towards ethylene, Catal. Commun., 69 (2015) 154-160.
 • P. Kowalik, M. Konkol, K. Antoniak-Jurak, W. Próchniak, P. Wiercioch, M. Rawski, T. Borowiecki, High surface ZnO from raw material – structure and morphology transformation, Mater. Res. Bull., 65 (2015) 149-156.
 • K. Michalak-Zwierz, K. Gdula, K. Tyszczuk-Rotko, W. Zawadzki, A. Dąbrowski, M. Barczak, Thiol-functionalized mesoporous carbons as sorbents of heavy metal ions, Adsorpt. Sci. Technol., 33 (2015) 663-668.
 • E. Franczyk, A. Gołębiowski, T. Borowiecki, P. Kowalik, W. Wróbel, Influence of steam reforming catalyst geometry on the performance of a tubular reformer - simulation calculations, Chem. Process Engn., 36 (2015) 239-250.
 • Z. Surowiec, M. Wiertel, W. Gac, M. Budzyński, Influence of annealing temperature on structural and magnetic properties of MnFe2O4 nanoparticles, Nukleonika, 60 (2015) 137-141.
 • M. Wiertel, Z. Surowiec, M. Budzyński, W. Gac, Study on the effect of atmospheric gases adsorbed in MnFe2O4/MCM-41 nanocomposite on ortho-positronium annihilation, Nukleonika, 60 (2015) 783-787.
 • T. Borowiecki, A. Gołębiowski, P. Kowalik, J. Ryczkowski, Niekonwencjonalne procesy pozyskiwania gazu syntezowego i wodoru, Przem. Chem., 94 (2015) 1306-1315.
 • O. Tursunov, J. Dobrowolski, K. Klima, B. Kordon, J. Ryczkowski, G. Tylko, G. Czerski, The influence of laser biotechnology on energetic value and chemical parameters of rose multiflora biomass and role of catalysts for bio-energy production from biomass: case study in Krakow-Poland, World J. Environ. Engn., 3 (2015) 58-66.
 • J. Ryczkowski, Kataliza i technologia chemiczna jako elementy postępu cywilizacyjnego, w: Z chemia ku przyszłości (pod red. R.M. Janiuk), Wydawnictwo UMCS (ISBN: 978-83-7784-693-3), Lublin 2015, str. 19-36.
 • J. Ryczkowski, Energia i środowisko – nowoczesne technologie w przemyśle, w: Praktyka ochrony środowiska (pod red. A. Lesiuk), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (ISBN: 978-83-7784-725-1), Lublin, 2015, str. 95-138.
 • Grzesiak, S. Pasieczna-Patkowska, A. Olszewska, Substancje szkodliwe w produktach kosmetycznych, w: Aspekty zdrowotne związane ze stylem życia (red. M. Makara-Studzińska), Uniwersytet Medyczny (ISBN 978-83-62648-77-1), Lublin 2015, str. 389-400.

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE