logoOLD

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2004

 • J. Ryczkowski, Ruthenium red interaction with alumina surface – FT-IR/PAS studies, Vibr. Spectrosc., 34 (2004) 247-252.
 • V.V. Turov, V.M. Gun'ko, M.D. Tsapko, V.M. Bogatyrev, J. Skubiszewska-Zieba, R. Leboda, J. Ryczkowski, Influence of organic solvents on interfacial water at surfaces of silica gel and partially silylated fumed silica, Appl. Surf. Sci.,229 (2004) 197-213.
 • A. Gołębiowski, K. Stołecki, U. Prokop, A. Kuśmierowska, T. Borowiecki, A. Denis, Cz. Sikorska, Influence of potassium on the properties of steam reforming catalysts, React. Kinet. Catal. Lett., 82 (2004) 179-189.
 • T. Borowiecki, W. Gac, A.Denis, Effects of small MoO3 additions on the properties of nickel catalysts for the steam reforming of hydrocarbon: III. Reduction of Ni-Mo/Al2O3 catalysts (TPR), Appl. Catal. A: Gen., 270 (2004) 27-36.
 • T. Borowiecki, A. Denis, W. Gac, R. Dziembaj, M. Drozdek, Z. Piwowarska, Oxidation-reduction of Ni/Al2O3 steam reforming catalysts promoted with Mo, Appl. Catal. A: Gen., 274 (2004) 259-267.
 • S. Pasieczna, J. Ryczkowski, T. Borowiecki, K. Stołecki, Spectroscopy in carbon deposits characterization, J. Phys. IV, 117 (2004) 41-46;
 • J. Ryczkowski, S. Pasieczna, J.L. Figueiredo, M.F.R. Pereira, T. Borowiecki, Characterization of activated carbons by FT-IR/PAS and TPD, J. Phys. IV, 117 (2004) 57-66;
 • J. Ryczkowski, S. Pasieczna, B. Peregryn, FT-IR/PAS in analysis of CD discs, J. Phys. IV, 117 (2004) 65-72.
 • A. Machocki, T. Ioannides, B. Stasińska, W. Gac, G. Avgouropoulos, D. Delimaris, W. Grzegorczyk, S. Pasieczna , Manganese-lanthanum oxides modified with silver for the catalytic combustion of methane, J. Catal., 227 (2004) 282-296.
 • T. Borowiecki, W. Grzegorczyk, W. Gac, A. Denis, The effect of thermal treatment on NiO-MgO-Al2O3 systems, Pol. J. Chem. Technol., 6 (2004) 4-8.
 • K. Stołecki, A. Gołębiowski, T. Borowiecki, Kinetyka uwodornienia benzenu na katalizatorze niklowym w warunkach przemysłowych, Przem. Chem., 83 (2004) 564-566.
 • J. Niećko, J. Ryczkowski, S. Pasieczna, T. Borowiecki, Czy degradacja środowiska jest funkcją dochodów per capita?, w Edukacja Ekologiczna. Podstawy działań naprawczych w środowisku, pod red. I. Wiatr i H. Marczak, Wyd. Nauk. G. Borowski, Lublin 2004, ISBN 83-89263-12-2, 235-241.
 • A. Machocki, B. Stasińska, R. Jezior, Participation of lattice oxygen in the processes of catalytic methane oxidation, Pol. J. Environ. Stud., 13 Suppl.V (2004) 49-54.

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE