logoOLD

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2005

 • M.V. Borysenko, V.M. Gun'ko, A.G. Dyachenko, I.Y. Sulim, R Leboda, J. Skubiszewska-Zieba, J. Ryczkowski, CVD-zirconia on fumed silica and silica gel, Appl. Surf. Sci., 242 (2005) 1-12.
 • J. Ryczkowski, IR studies of EDTA alkaline salts interaction with the surface of inorganic oxides, Appl. Surf. Sci., 252 (2005) 813-822.
 • Sadiq-ur-Rehman, Khadija Shahid, Saqib Ali, Mohammad Mazhar, Amin Badshah, George Eng, Xueqing Song, Janusz Ryczkowski, Synthesis, spectroscopic characterization, and in vitro biological activity of organotin(IV) complexes of (E)-3-(4-methoxyphenyl)-2-phenyl-2-propenoic acid, Heteroatom Chem., 16 (2005) 175-183.
 • J. Ryczkowski, J. Goworek, T. Borowiecki, W. Gac, S. Pasieczna, Temperature removal of templating agent from MCM-41 silica materials, Thermochim. Acta, 434 (2005) 2-8.
 • W.M. Buda, S. Pasieczna, J. Ryczkowski, J. Goworek, Surface properties of organo-silicate materials of MCM-41 type with incorporated C18 phase, J. Phys. IV, 129 (2005) 207-212.
 • M. Hofman, S. Pasieczna, L. Wachowski, J. Ryczkowski, Formation of nitrogen structures by ammoxidation of organic materials: FT-IR/PAS studies, J. Phys. IV, 129 (2005) 225-230.
 • T. Borowiecki, J. Ryczkowski, Steam reforming of hydrocarbons – how can it be improved?, Pol. J. Chem. Technol., 7 (2005) 22-26.
 • J. Ryczkowski, Operando spectroscopy: new methodology or new name?, Annales UMCS, Sectio AA Chemia, LX (2005) 145-150.
 • J. Ryczkowski, S. Pasieczna, TAED – IR studies of bleach activator for peroxide-based detergents, Annales UMCS, Sectio AA Chemia, LX (2005) 218-229.
 • K. Kowalski, S. Pasieczna, J. Ryczkowski, Zastosowanie reaktora szklanego do badania in situ powierzchni adsorbentów i katalizatorów w zakresie podczerwieni, Laboratoria Aparatura Badania (LAB), 4 (2005) 17-20.
 • T. Borowiecki, A. Gołębiowski, Nowoczesne wytwórnie gazu syntezowego i wodoru, Przem. Chem., 84 (2005) 503-507.
 • T. Pańczyk, W. Gac, M. Pańczyk, A. Dominko, T. Borowiecki, W. Rudzinski, Thermodesorption studies of energetic properties of Ni/MgO-Al2O3 catalysts. Determination of adsorption energy distribution functions, Langmuir, 21 (2005) 7321-7320.
 • A. Machocki, B. Stasińska, W. Gac, Alumina supported palladium catalysts with varied metal dispersion for complete oxidation of methane, Catalytic Combustion, P. Forzatti, G. Groppi, P. Ciambelli, D. Sannino (Eds.), (Proceedings of the 6th International Workshop on Catalytic Combustion, 11-14 September 2005, Ischia, Italy), Polipress, Milano, 2005, vol. 2, 155-160.
 • A. Lesiuk, B. Chmiel, J. Niećko, T. Borowiecki, Systemy zarządzania środowiskiem w programach nauczania na uniwersyteckich studiach ochrony środowiska, XIII Konferencja Metodyczna „Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych” (pod redakcją J. Siepaka i L. Boszke), Wyd. BETAGRAF P.U.H., Poznań (ISBN 83-89936-06-2), str. 101-106.

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE