logoOLD

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2006

 • A. Machocki, A. Denis, Conversion of ethane on the Na+/CaO catalyst under reaction conditions suitable for oxidative coupling of methane, Pol. J. Chem. Technol., 8 (2006) 54-58.
 • A. Machocki, B. Stasińska, W. Gac, Why does the activity of Pd/Al2O3 catalysts depend on the dispersion of palladium phase?, Pol. J. Chem. Technol., 8 (2006) 93-96.
 • W. Grzegorczyk, A. Denis, A. Machocki, Reforming parowy etanolu na katalizatorach metal/TiO2, Przem. Chem., 85 (2006) 717-719.
 • B. Stasińska, W. Gac, T. Ioannides, A. Machocki, Katalizatory palladowe na nośniku glinowym modyfikowanym jonami wapnia, lantanu i ceru do całkowitego utleniania metanu, Przem. Chem., 85 (2006) 758-760.
 • A. Machocki, Wodór z bio-etanolu dla ogniw paliwowych, Przem. Chem., 85 (2006) 1045-1048.
 • J. Ryczkowski, FT-IR/PAS w badaniu powierzchni adsorbentów i katalizatorów, Przem. Chem., 85 (2006) 744-747.
 • T. Borowiecki, Zawęglanie katalizatorów w ważnych procesach technologicznych, Przem. Chem., 85 (2006) 699-702.
 • T. Borowiecki, A.Gołębiowski, Proces i katalizatory prereformingu, Przem. Chem., 85 (2006) 802-805.
 • W.Grzegorczyk, J.Skubiszewska-Zięba, R.Leboda, Preparatyka sferycznych adsorbentów węglowych na bazie żywic jonowymiennych, Przem.Chem., 85 (2006) 720-722.
 • O. Korkuna, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba, T. Vrublevs'ka, V.M. Gun'ko, J. Ryczkowski, Structural and physicochemical properties of natural zeolites: clinoptilolite and mordenite, Micropor. Mesopor. Mater., 87 (2006) 243-254.
 • O. Seledets, R. Leboda, W. Grzegorczyk, V.I. Zarko, V.M. Gun'ko, W. Janusz, B. Charmas, Effect of sulphur on surface properties of complex carbon-silica adsorbents, Micropor. Mesopor. Mater., 93 (2006) 90-100,
 • A. Deryło-Marczewska, W. Gac, N. Popivnyak, G. Żukocinski, S. Pasieczna, The influence of preparation method on the structure and redox properties of mesoporous Mn-MCM-41 materials, Catal. Today, 114 (2006) 293–306.
 • T. Panczyk, W. Gac, M. Panczyk, T. Borowiecki, W. Rudzinski, On the Equilibrium Nature of Thermodesorption Processes. TPD-NH3 Studies of Surface Acidity of Ni/MgO-Al2O3 Catalysts, Langmuir, 22 (2006) 6613-6621.
 • J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda, B. Charmas, W. Grzegorczyk, R. Szmigielski, On the preparation of synthetic carbon adsorbents using the sulfonated ion exchange resin Duolite C-20, J. Thermal Anal., 86 (2006) 187-194,
 • T. Borowiecki, J. Ryczkowski, Promoters of the catalysts for methane conversion into synthesis gases, in "Focus on Catalysis Research", (Ed. L.P. Bevy) Nova Science Publishers, Inc., USA, 2006 (ISBN 1-59454-810-2), pp. 101-146,
 • A. Lesiuk, Rozkład stężeń ditlenku azotu przy wybranych trasach o różnym natężeniu ruchu, w: A. Musialik-Piotrowska, J. Rutkowski (red): Ochrona powietrza atmosferycznego – osiągnięcia w nauce, energetyce i przemyśle, Wydawnictwo Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej (ISBN 83-921167-3-9), str. 133-137.
 • W. Gac, Temperature Programmed Oxidation of methanol in the presence of nanostructured silver manganese catalysts, Pol. J. Environ. Stud., 15 (2006) no. 6A, 41-44.
 • A. Lesiuk. T. Borowiecki, B. M. Kaszewski, The influence of the location conditions on the NO2 concentrations on selected roads, Pol. J. Environ. Stud., 15 (2006) no. 6A, 120-123.
 • B. Stasińska, A. Machocki, Influence of carbon dioxide on catalytic combustion of methane, Pol. J. Environ. Stud., 15 (2006) no. 6A, 157-160.
 • M. Hofman, L. Wachowski, S. Pasieczna, J. Ryczkowski, Speciation of functional groups formed on the surface of carbonaceous materials modified by NO, J. Phys. IV, 137 (2006) 287-290.
 • A. Kierys, S. Pasieczna, J. Ryczkowski, J. Goworek, Thermal stability of chemically bonded phases on silica gel by photoacoustic FT-IR spectroscopy, J. Phys. IV, 137 (2006) 291-296.
 • S. Pasieczna, J. Ryczkowski, Photoacoustic infrared analysis of nickel catalysts precursors, J. Phys. IV, 137 (2006) 321-324.
 • J. Ryczkowski, S. Pasieczna, K. Stołecki, T. Borowiecki, FT-IR/PAS characteristic of the Ni-NiO/Al2O3 catalyst, J. Phys. IV, 137 (2006) 325-329.
 • Ł. Szajnecki, S. Pasieczna, J. Ryczkowski, The influence of the copolymerization conditions on the polymer structure. FT-IR/PAS studies, J. Phys. IV, 137 (2006) 357-362.
 • G. Wójcik, S. Pasieczna, Z. Hubicki, J. Ryczkowski, Investigation of platinum(IV) ions sorption on some anion exchangers by using Photoacoustic and DRS methods, J. Phys. IV, 137 (2006) 375-380.

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE