logoOLD

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2007

 • J. Ryczkowski, Spectroscopic evidence of EDTA interaction with inorganic supports during the preparation of supported metal catalysts, Vibr. Spectrosc., 43 (2007) 203-209.
 • S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, Spectrospcopic studies of alumina-supported nickel catalysts precursors. I. Catalysts prepared from acidic solutions, Appl. Surf. Sci., 253 (2007) 5910-5013.
 • J. Ryczkowski, Application of infrared photoacoustic spectroscopy in catalysis, Catal. Today, 124 (2007) 11-20.
 • W. Gac, The influence of silver on the structural, redox and catalytic properties of the cryptomelane-type manganese oxides in the low-temperature CO oxidation reaction, Appl. Catal. B: Environ., 75 (2007) 107-117.
 • W Gac, A. Deryło-Marczewska, S. Pasieczna-Patkowska, N. Popivnyak, G. Żukociński, The influence of the preparation methods and pretreatment conditions on the properties of Ag-MCM-41 catalysts, J. Mol. Catal. A: Chem., 268(2007) 15-23.
 • P. Kowalik, W. Próchniak, T. Borowiecki, Metody wyznaczania powierzchni aktywnej katalizatorów miedziowych - badania porównawcze, Przem. Chem., 86 (2007) 433-436.
 • U. Prokop, A. Gołębiowski, T. Borowiecki, K. Stołecki, J. Jesiołowski, Nowe katalizatory parowego reformingu, Przem. Chem., 86 (2007) 617-620.
 • B. Stasińska, A. Machocki, Catalysts for utilization of methane from coal mine ventilation air, Polish J. Chem. Technol., 9 (2007) 29-32.
 • Z. Surowiec, J. Goworek, J. Ryczkowski, M. Budzyński, M. Wiertel, J. Sarzyński, Mossbauer study of magnetite nanowire in MCM-41 type mesoporous silica templates, Nukleonika, 52(suplement 1) (2007) S33-S36.
 • T. Borowiecki, J. Ryczkowski, G. Giecko, Modification of steam reforming nickel based catalysts, International Annual Meeting of International Group of Research (GDRI), Proceedings (P. Da Costa, G. Djega-Mariadassou, A. Krztoń, Eds.), 19-21 September Zakopane, ISBN 978-83-916351-3-1, pp 127-132,
 • J. Ryczkowski, Praktyczne zastosowania spektroskopii IR w badaniach katalitycznych, w materiałach XII Ogólnopolskiego Mikrosympozjum Metody spektroskopowe w badaniu materiałów i związków chemicznych (pod red. L. Wachowskiego), 31.05-3.06.2007, Poznań, ISBN 83-89723-34-4, str. 21-32.
 • G. Wójcik, Z. Hubicki, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, Zastosowanie metod FT-IR/PAS oraz DRS do badania sorpcji kompleksów chlorkowych platyny(IV) na sorbentach impregnowanych, w materiałach XII Ogólnopolskiego Mikrosympozjum Metody spektroskopowe w badaniu materiałów i związków chemicznych (pod red. L. Wachowskiego), 31.05-3.06.2007, Poznań, ISBN 83-89723-34-4, str. 56-63.
 • D. Kołodyńska, Z. Hubicki, J. Ryczkowski, Wykorzystanie metod spektroskopowych w badaniu sorpcji kompleksów miedzi(II) z EDTA na anionitach różnego typu, w materiałach XII Ogólnopolskiego Mikrosympozjum Metody spektroskopowe w badaniu materiałów i związków chemicznych (pod red. L. Wachowskiego), 31.05-3.06.2007, Poznań, ISBN 83-89723-34-4, str. 92-101.
 • B. Chmiel. A. Lesiuk, M. Kuśmierz, J. Niećko, „Problematyka gospodarowania odpadami w pracach licencjackich i magisterskich studentów ochrony środowiska UMCS” [w] Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, Monografia pod redakcją Cz. Rosik-Dulewskiej i M. Głowackiego, Wyd. Zakład Poligraficzny SINDRUK, Opole 2007, str. 45-52.

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE