logoOLD

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2009

 • W. Gac, A. Denis, T. Borowiecki, L. Kępiński, Methane decomposition over NiO-MgO-Al2O3 catalysts, Appl. Catal. A: Gen., 357 (2009) 236-243.
 • W. Grzegorczyk, A. Denis, W. Gac, T. Ioannides, A. Machocki, Hydrogen formation via steam reforming of ethanol over Cu/ZnO catalyst modified with nickel, cobalt and manganese, Catal. Lett., 128 (2009) 443-448.
 • A. Machocki, M. Rotko, W. Gac, Steady state isotopic transient kinetic analysis of flameless methane combustion over Pd/Al2O3 and Pt/Al2O3 catalysts, Topics Catal., 52 (2009) 1085-1097.
 • J. Goworek, A. Kierys, W. Gac, A. Borówka, R. Kusak, Thermal degradation of CTAB in as-synthesized MCM-41, J. Therm. Anal. Calor., 96 (2009) 375-382.
 • T. Borowiecki, M. Pańczyk, J. Ryczkowski, K. Stołecki, A. Gołębiowski, Odporność na zawęglanie katalizatorów niklowych, Karbo, LIV 1 (2009) 39-44.
 • W. Próchniak, P. Kowalik, T. Borowiecki, Badania wpływu składu chemicznego katalizatorów Cu-Zn-Al do parowego reformingu metanolu na przebieg ich aktywacji termicznej, Karbo, LIV 1 (2009) 45-48.
 • B. Stasińska, Ograniczenie emisji metanu z kopalń węglowych poprzez katalityczne oczyszczanie powietrza wentylacyjnego, Polityka Energetyczna, t.12 z.2/1 (2009) 123-132.
 • Z. Hubicki, E. Zięba, G. Wojcik, J. Ryczkowski, FT-IR/PAS and SEM EDX Studies on aluminosilicates modified by Cs(I), Th(IV) and U(VI), Acta Phys. Polonica A, 116 (2009) 312-314.
 • D. Kołodyńska, Z. Hubicki, S. Pasieczna-Patkowska, FT-IR/PAS Studies of Cu(II)-EDTA Complexes Sorption οn the Chelating Ion Exchangers, Acta Physica Polonica A 116 (2009) 340-343.
 • P. Rusek, Z. Hubicki, G. Wójcik, A. Dębczak, Application of the FT-IR/PAS and DRS methods for studying heavy metals ions sorption on the inorganic sorbents, Acta Phys. Polonica A, 116 (2009) 407-409.
 • G. Wojcik, Z. Hubicki, J. Ryczkowski, Investigations of chromium(III) and (VI) ions sorption on SIR by using photoacoustic and DRS methods, Acta Phys. Polonica A, 116 (2009) 432-434.
 • G. Wroński, A. Dębczak, Z. Hubicki, Application of the FT-IR/PAS method in comparison of Ga(III) and In(III) sorption on Lewatit OC-1026 and Amberlite XAD-7 impregnated D2EHPA, Acta Phys. Polonica A, 116 (2009) 435-437.
 • M. Rotko, A. Machocki, B. Stasińska, Wykorzystanie trwałych izotopów tlenu (16O2 i 18O2) i węgla (12C i 13C) do badania katalitycznego procesu całkowitego utleniania metanu, Przem. Chem., 88 (2009) 815-818.
 • M. Cichy, T. Borowiecki, Reforming parowy gliceryny, Przem. Chem., 88 (2009) 995-1005.
 • B. Stasińska, S. Napieraj, Zagospodarowanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węglowych, Przem. Chem., 88 (2009) 1121-1124.
 • U. Prokop, E. Franczyk, W. Wróbel, A. Gołębiowski, T. Borowiecki, Katalizatory do reaktora typu GHR, Przem. Chem., 88 (2009) 1292-1295.
 • K. Stołecki, A. Gołebiowski, K. Michalska, T. Borowiecki, Przyczyny dezaktywacji niklowego katalizatora uwodornienia benzenu w reaktorze przemysłowym, Przem. Chem., 88 (2009) 1297-1300.
 • M. Szukiewicz, K. Kaczmarski, K. Stołecki, A. Gołebiowski, T. Borowiecki, R. Sylwestrowicz, Dezaktywacja niklowego katalizatora uwodornienia benzenu w złożu przemysłowym, Przem. Chem., 88 (2009) 1302-1305.
 • M. Rotko, A. Machocki, B. Stasińska, Analiza kinetyczna izotopowych zaburzeń w stanie ustalonym reakcji katalitycznej, Nauka i Przemysł, metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, praca zbiorowa pod red. Z. Hubickiego, Wyd. UMCS (ISBN 978-83-227-2934-2), Lublin 2009, str. 290-293.
 • P. Rusek, Z. Hubicki, G. Wójcik, S. Pasieczna-Patkowska, Zastosowanie metod FT-IR/PAS do badań procesów sorpcji jonów metali ciężkich i amonu na naturalnych sorbentach nieorganicznych z wód osadowych z komunalnych oczyszczalni ścieków, Nauka i Przemysł, metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, praca zbiorowa pod red. Z. Hubickiego, Wyd. UMCS (ISBN 978-83-227-2934-2), Lublin 2009, str. 432-437.
 • M. Rotko, A. Machocki, B. Stasińska, Badania in situ bezpłomieniowego katalitycznego spalania metanu, Chemik, 62 (2009) 393-396.
 • A. Machocki, Wodór z bio-etanolu. Efektywna droga produkcji wodoru na nowych katalizatorach reformingu, Chemik, 62 (2009) 435-438.
 • A. Lesiuk, 2/4.4.4 Wybrane metody badań odpadów komunalnych, w Odpady i Opakowania - nowe regulacje i obowiązki - praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań (pod red. L. Wachowskiego), październik 2009, Wydawnictwo Forum Sp. z o.o., ISBN 978-83-260-0300-4, Poznań, str. 1-18.

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE