logoOLD


ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2010

 • Marta Kijeńska, Ewa Kowalska, Barbara Pałys, Janusz Ryczkowski, Degradability of composites of low density polyethylene/polypropylene blends filled with rape straw, Polymer Degrad. Stability, 95 (2010) 536-542.
 • S. Pasieczna-Patkowska, B. Czech, J. Ryczkowski, J. Patkowski, Removal of recalcitrant pollutants from wastewater, Appl. Surf. Sci., 256 (2010) 5434-5438.
 • A. Dębczak, J. Ryczkowski, J. Patkowski, Adsorption of biodegradable chelating compounds on inorganic oxides, Appl. Surf. Sci., 256 (2010) 5449-5452.
 • J. Ryczkowski, Infrared photoacoustic spectroscopy in catalysis and surface science, Appl. Surf. Sci., 256 (2010) 5545-5550.
 • W. Próchniak, P. Kowalik, T. Borowiecki, Otrzymywanie wodoru z metanolu - nowe katalizatory, w Studium koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla – osiągnięcia i kierunki badawczo-rozwojowe, Tom 2 - Synteza produktów chemicznych (pod red. M. Sciążko i J. Kijeńskiego), Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2010 (ISBN 978-83-930194-0-3), str. 84-108.
 • T. Borowiecki, A. Gołębiowski, J. Ryczkowski, Katalizatory reformingu gazu wieloskładnikowego w reaktorach ogrzewanych gazem procesowym (GHR), w Studium koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla – osiągnięcia i kierunki badawczo-rozwojowe (pod red. M. Sciążko i J. Kijeńskiego), Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2010 (ISBN 978-83-930194-0-3), str. 204-227.
 • M. Barczak, A. Dabrowski, S. Pikus, J. Ryczkowski, P. Borowski, M. Kozak, Studies of the structure and chemistry of SBA-15 organosilicas functionalized with amine, thiol, vinyl and phenyl groups, Adsorption, 16 (2010) 457-463.
 • A. Machocki, A. Denis, W. Grzegorczyk, W. Gac, Nano- and micro-powder of zirconia and ceria-supported cobalt catalysts for the steam reforming of bioethanol, Appl. Surf. Sci., 256 (2010) 5551-5558.
 • M. Rotko, A. Machocki, B. Stasińska, Studies of catalytic process of complete oxidation of methane by SSITKA method, Appl. Surf. Sci., 256 (2010) 5585-5589.
 • Y. Trach, O. Makota, J. Skubiszewska-Zięba, T. Borowiecki, R. Leboda, FTIR investigation into transition metal disilicides as catalysts of tert-butyl hydroperoxide decomposition, Trans. Met. Chem., 35 (2010) 345-348.
 • S. Biniak, R. Diduszko, W. Gac, M. Pakuła, A. Świątkowski, Reduction and oxidation of a Pd/activated carbon catalyst: evaluation of effects, React. Kinet. Mech. Catal., 101 (2010) 331-342.
 • T. Borowiecki, Kataliza i katalizatory w nauce i przemyśle, w Nauka i Przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce - nowe wyzwania i możliwości (pod red. Zb. Hubickiego), Lublin, 2010, ISBN 978-83-227-3050-8, str. 23-33.
 • M. Rotko, A. Machocki, Zastosowanie metody SSITKA do badania procesu całkowitego utleniania metanu na powierzchni Pd-Pt/Al2O3, w Nauka i Przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce - nowe wyzwania i możliwości (pod red. Zb. Hubickiego), Lublin, 2010, ISBN 978-83-227-3050-8, str. 35-39.
 • A. Marcewicz-Kuba, S. Pasieczna-Patkowska, Preparatyka katalizatorów spalania węgla - badania FT-IR/PAS, w Nauka i Przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce - nowe wyzwania i możliwości (pod red. Zb. Hubickiego), Lublin, 2010, ISBN 978-83-227-3050-8, str. 44-47.
 • M. Kuśmierz, A. Lesiuk, B. Chmiel, B. Czech, S. Pasieczna-Patkowska, Problematyka nowoczesnych technologii chemicznych w pracach licencjackich i magisterskich studentów ochrony środowiska UMCS, materiały 17 Konferencji Metodycznej "Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych" (pod red. B. Gabryś i G. Gabryś), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ISBN 978-83-7481-356-3, Zielona Góra, 2010, str. 101-106.
 • A. Lesiuk, 2/4.4.5 Wielkości wybranych wskaźników technologicznych odpadów komunalnych - cz. 1, w Odpady i Opakowania - nowe regulacje i obowiązki - praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań (pod red. L. Wachowskiego), Tom 1, kwiecień 2010, Wydawnictwo Forum Sp. z o.o., ISBN 978-83-260-0402-5, Poznań, str. 1-9.
 • B. Januszanis, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, 3/3.2.2 Odpadowe tworzywa sztuczne jako alternatywne źródło energii, w Odpady i Opakowania - nowe regulacje i obowiązki - praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań (pod red. L. Wachowskiego), Tom 1, kwiecień 2010, Wydawnictwo Forum Sp. z o.o., ISBN 978-83-260-0402-5, Poznań, str. 1-19.
 • B. Januszanis, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, 3/3.2.3 Technologie termicznego przetwarzania tworzyw sztucznych z odzyskiem energii przebiegające w obecności ditlenu (O2), w Odpady i Opakowania - nowe regulacje i obowiązki - praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań (pod red. L. Wachowskiego), Tom 1, lipiec 2010, Wydawnictwo Forum Sp. z o.o., ISBN 978-83-260-0513-8, Poznań, str. 1-22.
 • B. Januszanis, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, 3/3.2.3 Technologie termicznego przetwarzania tworzyw sztucznych z odzyskiem energii przebiegające w obecności ditlenu (O2), w Odpady i Opakowania - nowe regulacje i obowiązki - praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań (pod red. L. Wachowskiego), Tom 1, lipiec 2010, Wydawnictwo Forum Sp. z o.o., ISBN 978-83-260-0656-2, Poznań, str. 23-40.

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE