logoOLD

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2019

 • W. Gac, W. Zawadzki, M. Rotko, G. Słowik, M. Greluk, CO2 Methanation in the presence of Ce-promoted alumina supported nickel catalysts: H2S deactivation studies, Top. Catal., 62 (2019) 524-534.
 • W. Gac, W. Zawadzki, M. Greluk, G. Słowik, A. Machocki, J. Papavasiliou, G. Avgouropoulos, Investigation of inhibiting role of hydrogen in the steam reforming of methanol, ChemCatChem, 11 (2019) 3264-3278.
 • S. Neuberg, H. Pennemann, V. Shanmugam, R. Thiermann, R. Zapf, W. Gac, M. Greluk, W. Zawadzki, G. Kolb, CO2 methanation in microstructured reactors – catalyst development and process design, Chem. Eng. Tech., 42 (2019) 2076-2084.
 • M. Greluk, M. Rotko, G. Słowik, S. Turczyniak-Surdacka, Hydrogen production by steam reforming of ethanol over Co/CeO2 catalysts: Effect of cobalt content, J. Enery. Inst., 92 (2019) 222-238.
 • M. Rotko, W. Zawadzki, Oxide cobalt-manganese catalysts for the process of complete methane oxidation (Tlenkowe katalizatory kobaltowo-manganowe do procesu całkowitego utleniania metanu), Przem. Chem., 98 (2019) 1765-1767.
 • M. Pawlaczyk, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, G. Schroeder, Photoacoustic infrared spectroscopic studies of silica surface functionalized by dendrimers, Vibr. Spectrosc., 103 (2019) 102943.
 • A. Miśkiewicz, G. Zakrzewska-Kołtuniewicz, S. Pasieczna-Patkowska, Photoacoustic spectroscopy as a potential method for studying fouling of flat-sheet ultrafiltration membranes, J. Membrane Sci., 583(2019) 59-69.
 • M. Gil, S. Pasieczna-Patkowska, P. Nowicki, S. Pasieczna-Patkowska, Application of microwave heating in the preparation of functionalized activated carbons, Adsorption, 25 (2019) 327-336.
 • K. Kucio, B. Charmas, S. Pasieczna-Patkowska, Structural, thermal and photocatalytic properties of composite materials SiO2/TiO2/C, Adsorption, 25 (2019) 501-511.
 • J. Kozak, K. Tyszczuk-Rotko, M. Rotko, Voltammetric screen-printed carbon sensor modified with multiwalled carbon nanotubes and bismuth film for trace analysis of thallium(I), Physicochem Probl. Mi., 55 (2019) 1422-1428.
 • M. Rotko, W. Zawadzki, V. Redko, Steady state isotopic transient kinetic analysis of the combustion of CH4 over Co-Mn-O catalysts, Catal. Commun., 125 (2019) 32-36.
 • P. Pączkowski, M. Grochowicz, A. Chabros, B. Gawdzik, J. Ryczkowski, Infrared photoacoustic spectroscopy as an alternative tool for the analysis of surface-modified glycidyl-based polymeric microspheres, Polymer Testing, 76 (2019) 173–180.
 • P. Kowalik, P. Wiercioch, R. Bicki, W. Próchniak, K. Antoniak-Jurak, K. Michalska, G. Słowik, Flash-calcined CuZnAl-LDH as high-activity LT-WGS catalyst, Europ. J. Inorg. Chem., 13 (2019) 1792-1798.
 • K. Pacultová , T. Bílková, A. Klegova, K. Karásková, D. Fridrichová, K. Jirátová, T. Kiška, J. Balabánová, M. Koštejn, A. Kotarba, W. Kaspera, P. Stelmachowski, G. Slowik, L. Obalová, CoMn-Al mixed oxides for direct NO decomposition promoted by K: effect of preparation parameters, Catalysts 9(7) (2019) 593.

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE