logoOLD

Laboratorium badań reakcji katalitycznych

W ramach tego laboratorium pracownicy Zakładu dysponują układami komercyjnymi do badań reakcji katalitycznych jak i układami zbudowanymi samodzielnie.

Referencyjne, zautomatyzowane systemy reaktorowe PID Microactivity Reference Catalytic Reactor z wielokanałowymi analizatorami chromatograficznymi Bruker 450-GC oraz 430-GC i mikrochromatografami Agilent 490-GC przeznaczone są do badań aktywności i selektywności nanomateriałów katalitycznych w różnych reakcjach chemicznych w temperaturach do 950oC. Kilka systemów reaktorowych zapewnia istotne przyspieszenie długotrwałych badań aktywności i selektywności heterogenicznych nanomateriałów katalitycznych i stabilności tych właściwości w czasie trwania procesu chemicznego. Możliwe jest także badanie różnych katalitycznych procesów chemicznych w tym samym czasie.

Funkcjonalność systemów konstruowanych samodzielnie jest ściśle dostosowywana do konkretnego procesu katalitycznego. 

Poniżej znajduje się lista aparatów, którymi dysponują pracownicy Zakładu Technologii Chemicznej w ramach laboratorium badań reakcji katalitycznych.

Klknij na nazwę aparatu, aby wyświetkić jego opis oraz dane kontaktowe opiekuna.

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE